📣📣ประชาสัมพันธ์การรับสมุดรายงานประจำตัวนักเรียนและสมุดรายงานผลการเรียน 🗓️ในวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30-11.30 น.

🚩ระดับชั้น ตอ. – อ.3 รับสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน ณ ฝั่งปฐมวัย

🚩ระดับชั้น ป.1 – ม.6 รับสมุดรายงานผลการเรียน ณ ฝั่งประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

✅ทั้งนี้ สามารถติดต่อชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ณ ห้องการเงิน ชั้น 2 ตึกอำนวยการ