นางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นประธานในพิธีมอบธงสภานักเรียน รุ่นที่ 20 ประจำปีการศึกษา 2565 และพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน รุ่นที่ 20 ในโอกาสนี้ผู้บริหารโรงเรียนได้ทำพิธีมอบเกียรติบัตรคณะกรรมการสภานักเรียน รุ่นที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม อาคารฉงซิน

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก ที่นี่