โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลไชยสถาน และสำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ในการฉีดพ่นกำจัดยุงตามอาคารเรียนและบริเวณโดยรอบ ทั้งแผนกปฐมวัย และประถมศึกษา-มัธยมศึกษา โดยได้ดำเนินการเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก ที่นี่