โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับนายพีรภัทร งามชาติ ชั้น ม.4/5 ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬายิงปืน โดยมีรายการดังนี้1.รางวัลเหรียญทอง ประเภทปืนสั้นอัดลมชาย รายการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ 2565 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่ 5 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ณ จังหวัดลำพูน 2.รางวัลเหรียญเงิน ประเภทปืนสั้นมาตรฐานเยาวชนชาย รายการแข่งขันยิงปืนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2565 ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2565 ณ สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์3.รางวัลเหรียญทองแดง ประเภทปืนสั้นเยาวชนชาย รายการแข่งขันยิงปืนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2565 ระหว่างวันที่ 24-28 สิงหาคม 2565 ณ สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์