มูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ รักษาการประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานกรรมการบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ และคณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมมอบเงินบริจาค ในวันที่ 16 กันยายน 2565 ณ สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่