โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการเรียนรู้ “เรียน เล่น เต้น คิด” ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการทางศิลปะ พัฒนาสมรรถภาพและการเคลื่อนไหวทางร่างกาย พร้อมทั้งสร้างความสามัคคีในการทำกิจกรรม และมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนโดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2565 ณ อาคารวาณิชบำรุง

คลิก ดูรูปภาพเพิ่มเติม