ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ที่ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2565 จัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยมีรายชื่อดังนี้1.นายธีรวีร์ พงศ์พัฒนมงคล ชั้น ม.6/12.นางสาวอินทิรา หมื่นทัศน์ ชั้น ม.6/23.นางสาวนีรชา พิงค์ชัย ชั้น ม.6/4