โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ ประจำปี 2565 โดยมีนายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ รักษาการประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานกรรมการบริหารโรงเรียน นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ ผู้บริหารโรงเรียน ครูและบุคลากร ร่วมพิธีไหว้เจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวประกอบไปด้วยการเล่าประวัติความเป็นมาของเทศกาลไหว้พระจันทร์ การประกวดแข่งขันร้องเพลงจีน และการแข่งขันทักษะวิชาการภาษาจีน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน และมีความเข้าใจวิธีปฏิบัติตามประเพณีของวันไหว้พระจันทร์ ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนมีความกล้าแสดงออก โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมอาคารฉงซิน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก ที่นี่