วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางศุทธดา ฉัตรดุลธรรม ผู้จัดการโรงเรียน นำคณะผู้บริหาร มอบของที่ระลึกแด่นายธวัชชัย ไชยกันย์ รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และนางวรภา กัณหา เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในวาระเกษียณอายุราชการ ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่