โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัย ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ในวันที่ 16 มิถุนายน 2565

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก