โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดี กับเด็กหญิงฐิติภัทรา กันทวงศ์ ม.4/5 ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ “อนุบาลลำปางแชมป์เปี้ยนชิพ” ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2575 ณ จังหวัดลำปาง ดังนี้1.รางวัลเหรียญทอง ท่ากรรเชียง 25 เมตร2.รางวัลเหรียญทอง ท่ากรรเชียง 50 เมตร3.รางวัลเหรียญทอง ท่าฟรีสไตล์ 25 เมตร4.รางวัลเหรียญเงิน ท่ากบ 25 เมตร5.รางวัลเหรียญเงิน ท่ากบ 50 เมตร6.รางวัลเหรียญเงิน ท่าผีเสื้อ 25 เมตร7.รางวัลเหรียญเงิน ท่าผีเสื้อ 50 เมตร8.รางวัลเหรียญเงิน ท่าฟรีสไตล์ 50 เมตร9.ถ้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับ 2 รุ่นทั่วไป หญิง