พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาวันที่ 2 มิถุนายน 2565 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมีนางศุทธดา ฉัตรดุลธรรม ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และตัวแทนนักเรียน ร่วมพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ตึกอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แผนกประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

ดูรูปภาพเพิ่มเติม คลิก