รางวัลสุดยอดเด็กดีเด่น ประจำปี 2565 👏🥰โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงมัญชุสา ใจปัน น้องออมตัง นักเรียนชั้น อ.3/2 ที่ได้รับรางวัล “สุดยอดเด็กดีเด่น” ด้านศิลปวัฒนธรรม การแสดงและดนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการ “เกียรติคุณต้นแบบที่ดีของสังคมไทย” โดยสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมราชวงค์อำไพพันธุ์ สุดศก จักรพันธุ์ ปนัดดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงค์เธอ เจ้าฟ้าจตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิพงศ์ และหม่อมหลวงปานวาด ศุขสวัสดิ์ ปนัดดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช ประธานในพิธี เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมแกรนด์วิชชัน มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น จังหวัดเชียงใหม่