📣📣ประชาสัมพันธ์แผนผังเส้นทางการจราจรโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แผนกประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ในสถานการณ์ โควิด-19 วันเปิดเรียนรูปแบบปกติ (On -Site) ป.4 – ม.6 วันที่ 17 มกราคม 2565 📌📌เส้นทางการจราจรแต่ละช่วงเวลาไม่เหมือนกัน กรุณาศึกษาดูเส้นทางเพื่อลดปัญหาในการเดินรถ และขอความร่วมมือเมื่อ รับ-ส่ง นักเรียนเสร็จให้งดการพบปะ / ชุมนุมในโรงเรียน