สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ด้าน AI สถาบัน The Graduate University for Advanced Studies (SOKENDAI) ประเทศญี่ปุ่น (ปี ค.ศ.2021) พร้อมรับรางวัล 🔹รางวัล Best Student Award จากสถาบันวิจัย National Institute of Informatics ประเทศญี่ปุ่น (ปี ค.ศ.2021) 🔹รางวัลเหรียญจากผลงานวิจัย สถาบันวิจัย National Institute of Informatics ประเทศญี่ปุ่น (ปี ค.ศ.2021)