เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 นายอู๋ จื้ออู่ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ องค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ รักษาการประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานกรรมการบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ เข้าร่วมมอบถุงยังชีพ จำนวน 1,000 ชุด เพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่ได้นำไปสนับสนุนภารกิจและช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่