โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธีรวัฒน์ อัครชุมสิริ ชั้น ป.4/3 ที่ได้รับรางวัล “นนทลีสยาม” สาขาลูกดีเด่น เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 จัดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหัวโกรก สภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ และสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม