รางวัลการประกวด “หนูน้อยส่งเสริมประเพณีและการท่องเที่ยว (ออนไลน์)” ⭐👏📣 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดหนูน้อยวัฒนธรรมส่งเสริมประเพณีและการท่องเที่ยว (ออนไลน์)” ประจำปี 2564 ภายใต้โครงการท่องเที่ยวธรรมชาติวิถีล้านนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1.รางวัลพิเศษ “หนูน้อยน่ารักผู้มีใจรักวัฒนธรรมและประเพณี” เด็กหญิงธัญชนก ศรีบรรจง ชั้น อ.3/3 2.รางวัลชมเชยอันดับ 1 “รางวัลแต่งกายยอดเยี่ยม” เด็กหญิงลักษิกา รังษี ชั้น ม.2/4