แผนกปฐมวัย ทำการ Big Cleaning ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ 🏫💙❤️คณะครู บุคลากร และนักการภารโรง แผนกปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้ร่วมกันทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในห้องเรียน และบริเวณทั่วไปในโรงเรียน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการสัมผัสสูง เช่นระเบียง ราวบันได มือจับประตู เป็นต้น เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษาของกรมอนามัย

รับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chongfahxinsheng&set=a.4320531564656526