วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางศุทธดา ฉัตรดุลธรรม ผู้จัดการโรงเรียน และคณะผู้บริหาร ร่วมมอบกระเช้าเพื่อแสดงความยินดีกับนางมาลี สิงห์ด้วง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหนองผึ้ง และนายบุญโสต สมมนุษย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลไชยสถานพร้อมได้หารือแนวนโยบายการทำงานร่วมกันเพื่อการพัฒนาโรงเรียนต่อไป