โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมาได้ดำเนินการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงอาหาร บริเวณทั่วไปภายในโรงเรียน เครื่องปรับอากาศ และเครื่องฟอกอากาศ พร้อมทั้งการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเจ้าหน้าที่จากสมาคมกุศลสงเคราะห์เชียงใหม่ ทั้งแผนกปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2564

สามารถรับชมภาพทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chongfahxinsheng&set=a.4131629596880058