นางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานจัดการแข่งขันการประกวดร้องเพลง “หนูน้อยเสียงใส” ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับปฐมวัยที่มีความสามารถทางด้านดนตรีได้มีเวทีแสดงออก และเพื่อสนับสนุนนักเรียนให้มีโอกาสพัฒนาทักษะทางด้านการร้องเพลง ทั้งยังส่งเสริมความกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม อาคารหัวเฉียว แผนกปฐมวัย

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chongfahxinsheng&set=a.4029625190413833