โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดการแข่งขันฟุตบอลสัมพันธ์ “ฉงซินคัพ ครั้งที่ 14” ระดับอนุบาล โดยมีนายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ รักษาการประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นประธานในพิธีเปิด เพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกายให้กับนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ตลอดจนเปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกถึงความสามารถด้านกีฬา และเป็นการเชื่อมสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน โดยมีทีมฟุตบอลจาก 3 โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันดังนี้ 1.โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 2.โรงเรียนอนุบาลร่มเย็น และ 3.โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา เข้าร่วมการแข่งขันในรุ่นอายุไม่เกิน 6 ปี ระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2564 ณ สนามฟุตบอล แผนกปฐมวัยโดยมีผลการแข่งขันดังนี้- รางวัลชนะเลิศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง A- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนอนุบาลร่มเย็น A- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง B- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา- รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 โรงเรียนอนุบาลร่มเย็น B- รางวัลประตูยอดเยี่ยม เด็กชายวิชิตชัย ไชยชะยะ โรงเรียนอนุบาลร่มเย็น- รางวัลนักเตะยอดเยี่ยม เด็กชายธนิสร พลภาณุมาศ โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา และเด็กชายวงศกร ทองอินทร์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง- รางวัลดาวซัลโว เด็กชายกฤษณะ เมจกะกุล โรงเรียนอนุบาลร่มเย็น

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chongfahxinsheng&set=a.4015189038524115