วันที่ 24 มีนาคม 2564 นางศุทธดา ฉัตรดุลธรรม ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส CHIANGMAI : ALL THAILAND TABLE TENNIS CHAMPIONSHIP 2021 ซึ่งจะมีการจัดการแข่งขันที่โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงในเดือนพฤษภาคม 2564 โดยมีนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่