นายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ รักษาการประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พร้อมกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมให้การต้อนรับ นายไพศาล ราชกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์นิโกลาส จังหวัดพิษณุโลก , นายโต้ว ถี่เฉียน ผู้ช่วย ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียน เพื่อศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการ , ตลอดจนการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และแนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ ห้องเกียรติคุณ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แผนกประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chongfahxinsheng&set=a.4012509278792091