นางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พร้อมผู้บริหารโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติครูปฐมวัยปฏิบัติงานครบ 10 ปี โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติครู สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่โดยมีผู้บริหารและครูระดับปฐมวัยเข้ารับรางวัลดังนี้1.นางสาววาสนา นันชัย ผู้ช่วยผู้จัดการระดับปฐมวัย2.นางสาววิจิตรา ชัยลังการ์ ครูผู้สอนระดับปฐมวัย3.นางกัญญาณัฐ ศรีบุตรทอง ครูผู้สอนระดับปฐมวัย