โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมการเข้าค่ายยุวกาชาด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเปิดโอกาสให้ยุวกาชาดได้นำความรู้ภาคทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติจริง ตลอดจนฝึกระเบียบวินัย การทำงานเป็นหมู่คณะ รวมทั้งเสริมสร้างทักษะชีวิตควบคู่ทักษะทางสังคม โดยมี นางสาวพัชรีรัตน์ ศรประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ ระดับประถมศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด ระหว่างวันที่ 9–10 มีนาคม 2564 ณ ค่ายยุวกาชาด(ชั่วคราว) โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chongfahxinsheng&set=a.4001563826553303