โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลไชยสถาน และสำนักงานเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ในการฉีดพ่นกำจัดยุงลายตามอาคารและบริเวณโดยรอบ ทั้งแผนกปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อช่วงวันหยุดในเดือนกันยายน 2563 ที่ผ่านมา