วันที่ 8 กันยายน 2563 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ให้การต้อนรับ สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในโอกาสจัดชุดตรวจจากศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง กองบัญชาการกองทัพไทย (ศปม.บก.ทท.) ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลาย การบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของพื้นที่ จ.เชียงใหม่ โดยมีคุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ตึกอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง