โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส รายการ “ฉงซิน & อบจ.เชียงใหม่ FAIR PLAY” ครั้งที่ 1 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักกีฬาได้พัฒนาศักยภาพด้านกีฬาเทเบิลเทนนิส และเกิดคุณลักษณะ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2563 ณ สนามฝึกซ้อมเทเบิลเทนนิส ชั้น 4 ตึกอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
การแข่งขันเทเบิลเทนนิส “ฉงซิน & อบจ.เชียงใหม่ FAIR PLAY” ครั้งที่ 1 แบ่งการแข่งขันประเภทชายเดี่ยวและหญิงเดี่ยว ออกเป็นรุ่นอายุต่างๆ ดังนี้
1.รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี มือใหม่(รวมชายหญิง)
2.รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชาย-หญิง
3.รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ชาย-หญิง
4.รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชาย-หญิง
5.รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ชาย-หญิง
6.รุ่นทั่วไป ชาย-หญิง
7.รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chongfahxinsheng&set=a.3443136465729378