Archives for รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รางวัลเชิดชูเกียรติ “เยาวชนต้นแบบ”

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบ ภายใต้โครงการ “เยาวชนคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์พัฒนาสังคม” ประจำปี 2564 จัดโดยสภาองค์กรเยาวชนสร้างสรรค์พัฒนาสังคม ร่วมกับสภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ ดั ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รางวัลโล่เชิดชูเกียรติ 10 ปี ประจำปีการศึกษา 2563

นางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พร้อมผู้บริหารโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติครูปฐมวัยปฏิบัติงานครบ 10 ปี โดยมีนายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเชิดชูเกียรติครู สมาคม ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

ประกาศเกียรติคุณเด็กดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเด็กดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 โดยมี นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 ณ ห้องพันธุ์ ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

นางพีรญา วิกาหะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสมอบแอลกอฮอล์ชนิดน้ำสำหรับทำความสะอาดมือเพื่อฆ่าเชื้อโรค

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอขอบคุณ นางพีรญา วิกาหะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสมอบแอลกอฮอล์ชนิดน้ำสำหรับทำความสะอาดมือเพื่อฆ่าเชื้อโรค ให้กับทางโรงเรียน เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ อาคารหัวเฉียว โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิง ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

เยาวชนต้นแบบ สาขาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ภายใต้โครงการ “เยาวชนคนเก่ง คนดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์พัฒนาสังคม”

ขอแสดงความยินดี ด.ญ.นุตรประวีณ์ สุขไกรไทย “เยาวชนต้นแบบ” สาขาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดี ด.ญ.นุตรประวีณ์ สุขไกรไทย น้องแก้ม นักเรียนชั้น อ.3/4 ได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนต้นแบบ สาขาอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย ภายใต้โคร ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รางวัลชนะเลิศ “หนูน้อยเชียงใหม่ 2564”

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงรุ้งรดา ปันสีทอง น้องจีจ้า ชั้น ป.3/3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ “หนูน้อยเชียงใหม่ 2564” จากกิจกรรมการเข้าประกวดหนูน้อยเชียงใหม่วัฒนธรรมล้านนาร่วมค้นหา “เยาวชนแห่งล้านนา”สืบสานเอกลักษณ์วัฒนธ ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

เข้าร่วมกิจกรรมอบรมค่ายแกนนำจิตอาสา

เมื่อวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมนำคณะกรรมการสภานักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมค่ายแกนนำจิตอาสา ป้องกันยาเสพติด โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม กัซซันพาโนราม่าก ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รางวัลการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนภาคเหนือแห่งประเทศไทย

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนภาคเหนือแห่งประเทศไทยชิงถ้วยรางวัล “สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่”ครั้งที่ 1 และ วันสถาบันขงจื่อ ประจำปี 2563 โดยมีคุณอู๋ จื้ออู่ กงสุล ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

การแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนภาคเหนือแห่งประเทศไทย

วันที่ 26 ธันวาคม 2563 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนภาคเหนือแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยรางวัลสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 และวันสถาบันขงจื่อ ประจำปี 2563 โดยมีนายอู๋ จื้ออู่ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณ ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม “Thailand New Gen Inventors Award 2021”

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับนายตะวัน พลแสน และนายพลากร แซ่เจอว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศให้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้น เรื่อง “สวนติดจาน” เข้าร่วมประกวดใน ...
อ่านต่อ »