Archives for รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 “หนูน้อยแพรวากาฬสินธุ์ ปี 2564” 🏆🥰👏

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับ ด.ญ.รุ้งรดา ปันสีทอง นักเรียนชั้น ป.4/3 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หนูน้อยแพรวากาฬสินธุ์ ปี 2564 สนับสนุนโดยสภาวัฒนธรรมอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาฬสินธุ์ และจังหวัดกาฬสินธุ์ เมื่ ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564

วันที่ 20 กันยายน 2564 คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เข้าร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564 เนื่องในงาน “วันเยาวชนแห่งชาติ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2 ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

ครูและบุคลากรเข้ารับการฉีดวัคซีน

ครูและบุคลากร โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 คณะครูและบุคลากร โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการปฏิบัติตามม ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รางวัลนนทลีสยาม สาขาลูกดีเด่น

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธีรวัฒน์ อัครชุมสิริ ชั้น ป.4/3 ที่ได้รับรางวัล “นนทลีสยาม” สาขาลูกดีเด่น เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 จัดโดยกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหัวโกรก สภาองค์กรเยาวชนคนสร้างชาติ และสภาองค์กรเยาวช ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รางวัลรองชนะเลิศภาพถ่ายส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรมดีเด่น

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอลิสา สังข์แก้ว ชั้น อ.2/5 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศภาพถ่ายส่งเสริมสังคมและวัฒนธรรม อันดับ 1 กิจกรรมบอกรักคุณแม่ ส่งเสริมแม่ลูกผูกพันในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 จากโครงการเด็กทำดีเพื่อสังค ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รางวัลเยาวชนเรียนดี

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงดาริน บริสุทธิ์ ชั้น อ.2/2 ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติให้เป็น “เยาวชนเรียนดี” (ชมรมจิตอาสาหัตถศิลป์ล้านนา) ประจำปีการศึกษา 2564 ในโครงการส่งเสริมชื่นชมเด็กและเยาวชนเรียนดี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รางวัลชนะเลิศ “หนุ่มน้อย สาวน้อยบ้านนา (ระดับประถมศึกษา)”

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงปุณยวีร์ พิเชียรสุนทร ป.2/1 ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 “หนุ่มน้อย สาวน้อยบ้านนา (ระดับประถมศึกษา)” การประกวดหนุ่มน้อยบ้านนา สาวน้อยบ้านนา(ออนไลน์) ในหัวข้ออนุรักษ์ชาวนาไทย จัดโดยบ้านสืบสานวั ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รางวัลชนะเลิศ Presentation ปลุกจิตสำนึกดีเด่น

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธัญชนก ศรีบรรจง ชั้น อ.3/3 ที่ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ Presentation ปลุกจิตสำนึกดีเด่น” กิจกรรมบอกรักคุณแม่ ส่งเสริมแม่ลูกผูกพันในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 จากโครงการเด็กทำดีเพื่อสังคม เพื่อส ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รางวัลรองชนะเลิศแม่ลูกในดวงใจผูกพัน

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอลิชา สังข์แก้ว ชั้น อ.3/6 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศแม่ลูกในดวงใจผูกพัน อันดับ 2 จากโครงการเด็กทำดีเพื่อสังคม เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสตรีไทย “แม่ของแผ่นดิน สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมร ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รางวัลเยาวชนยุคใหม่ สืบสาน งานศิลป์

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงอริญชยา ทองอิสระ ป.6/2 ที่ได้รับรางวัลประกาศนียบัตร “เยาวชนยุคใหม่ สืบสาน งานศิลป์” ภายใต้แนวคิดศิลปศาสตร์ตามรอยวัฒนธรรม น้อมนำสู่มรดกแผ่นดินทอง ประจำปี 2564 จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ทก ...
อ่านต่อ »