Archives for รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ที่ได้เข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณในฐานะเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่

...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

บำรุง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิช ที่ได้รับรางวัล รายการแข่งขันยิงปืนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 2565

...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายอนพัทย์ กัณทา ชั้น ป.2/4

...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ ในรายการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬาเขตที่ 5 เชียงใหม่

...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันหุ่นยนต์ ในการเข้าร่วมอบรมและแข่งขันหุ่นยนต์ Coding and Robotics

...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฎฐริญา สวน ชั้น ป.3/7

...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส “กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42” รอบคัดเลือกตัวแทนเขตการแข่งขันกีฬา เขต 5 ประจำปีการศึกษา 2565

...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายคณิศร เรือนมั่น ชั้น อ.3/5 ที่ได้รับรางวัลเข้าร่วมการแข่งขันว่ายน้ำ

...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงอภิลณาภรณ์ ชนะศุภพาณิชย์ การแข่งขันสมาร์ท เบรน จินตคณิต ชิงแชมป์ภาคเหนือ ครั้งที่ 20

...
อ่านต่อ »