Archives for รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รางวัลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 47 “ลำพูนเกมส์”

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 47 “ลำพูนเกมส์” ระหว่างวันที่ 14-23 มกราคม 2565 โดยในการแข่งขันในครั้งนี้มีนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เข้าร่วมการแ ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกิตติภณ กันทะลือ น้องบอสตั้น นักเรียนชั้น อ.3/5 ที่ได้รับรางวัล Tablet ระดับอนุบาล 1-3 กิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 2 นาที ภายใต้หัวข้อ “พลังเล็กสร้างอนาคต” พลังเล็กๆ ของเด็กจะช่วยอนาคต ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รางวัลสุดยอดเด็กดีเด่น ประจำปี 2565 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงมัญชุสา ใจปัน น้องออมตัง นักเรียนชั้น อ.3/2 ที่ได้รับรางวัล “สุดยอดเด็กดีเด่น” ด้านศิลปวัฒนธรรม การแสดงและดนตรี เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ภายใต้โครงการ ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีนักกีฬาจากโรงเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส All Thailand Table Tennis Championships 2021 Circuit 2 การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ระดับประเทศ 4 ดาว

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีนักกีฬาจากโรงเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส All Thailand Table Tennis Championships 2021 Circuit 2 การแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิส ระดับประเทศ 4 ดาว ระหว่างวันที่ 6 – 9 มกราคม 2565 ณ อุทยานห ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รางวัลเด็กดีเด่น “เพชรเมืองเหนือ” ประจำปี 2565 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงณิชญา ตรีเมฆ น้องต้นหนาว นักเรียนชั้น ป.2/2 ที่ได้รับรางวัล “เพชรเมืองเหนือ” ครั้งที่ 1 รางวัลเชิดชูเกียรติในฐานะ “เด็กดีเด่น” เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่ง ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน “สะพานสู่ภาษาจีน” ไมโครวิดีโออาเซียนและเพลงจีน ประจำปี 2564 จัดโดยศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ สำนักงานกรุงเทพฯ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยา ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน “สะพานสู่ภาษาจีน”

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน “สะพานสู่ภาษาจีน” ไมโครวิดีโออาเซียนและเพลงจีน ประจำปี 2564 จัดโดยศูนย์แลกเปลี่ยนและส่งเสริมความร่วมมือด้านภาษาจีนระหว่างประเทศ สำนักงานกรุงเทพฯ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยา ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

📣ขอแนะนำกรรมการตัดสินการแข่งขันการทำอาหารจีน กิจกรรมการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนชิงถ้วยรางวัล “สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่” ครั้งที่ 2✨ 🌟ความสำเร็จของการแข่งขันครั้งนี้ได้รับการผู้สนับสนุนจากหลายองค์กร ซึ่งขาดไม่ได้คือกรรมการผู้ทรงค ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

🏆ผลการแข่งขันจากกิจกรรมการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยรางวัล “สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่” ครั้งที่ 2✨ 🌟ประกอบไปด้วย การแข่งขันร้องเพลงจีน การกล่าวสุนทรพจน์จีน การบรรเลงเพลงจีน การเขียนพู่กันจีน การคัดลายมือจีน แล ...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

🏆🏓🌟โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีนักกีฬาจากโรงเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันเทเบิลเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 17-26 ธันวาคม 2564 ณ ห้องไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ก ...
อ่านต่อ »