Archives for รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับนางสาวจิตตรา ชื่นดวง ชั้น ม.3/4

...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฎฐ์ธิดา อุทธัญกุลพิทักษ์ ชั้น ป.2/1

...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิรญาณ์ จินา ชั้น ป.2/5

...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงณัฎฐริญา สวน ชั้น ป.3/7

...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงกัญญาภัค กล้าผจญ ชั้น ป.3/3 และเด็กชายภณสิริ ลืนคำ ชั้น ป.5/5

...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงจิตรา ชื่นดวง ชั้น ม.3/4

...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70

...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายอนพัทธ์ กัณทา ชั้น ป.2/4

...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนภาคเหนือแห่งประเทศไทย

...
อ่านต่อ »
รอบรั้วช่องฟ้าซินเซิง >>

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายณนนท์ สิทธิสมาน ชั้น ป.5/7

...
อ่านต่อ »