Archives for ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ดำเนินการทำความสะอาดตามมาตรการโรคโควิด-19โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้ดำเนินการทำความสะอาดห้องเรียน อุปกรณ์การเรียน และพื้นที่โดยรอบด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ในช่วงงดการเรียนรูปแบบปกติ (On-Site) ระหว่างวันที่ 24 – 28 ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

จากการที่ได้รับแจ้งเหตุการณ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อโควิด-19 นักเรียนระดับชั้น ป.6/1

ทางโรงเรียนได้ดำเนินการทำความสะอาดห้องเรียน อุปกรณ์การเรียน และพื้นที่โดยรอบด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในห้องที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโ ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

การตรวจโควิด-19 ครู บุคลากร ด้วย ATK

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนแบบ On-Site ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดให้คณะครู บุคลากร ของโรงเรียนให้ได้รับการตรวจโควิด-19 ด้วย Antigen Test Kit (ATK) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองแ ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

📣📣ประชาสัมพันธ์แผนผังเส้นทางการจราจรโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แผนกประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ในสถานการณ์ โควิด-19 วันเปิดเรียนรูปแบบปกติ (On -Site) ป.4 – ม.6 วันที่ 17 มกราคม 2565 📌📌เส้นทางการจราจรแต่ละช่วงเวลาไม่เหมือนกัน กรุณาศึกษาดูเส้นทางเพื่อ ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

🍀รับมอบชุดตรวจ ATK เพื่อใช้ตรวจคัดกรองโรคโควิด-19🍀 วันที่ 29 ธันวาคม 2564 สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง โดยนายคมสัน เกียวจันทึก นายกสมาคมฯ ร่วมมอบชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) เพื่อใช้ตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 จำนวนเงิน 50,050 บาท

โดยมีนายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ รักษาการประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พร้อมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ และคณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมรับมอบ ณ ตึกอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซ ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

นายสมบูรณ์ ศิรินภาพันธ์ รองประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา พร้อมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมให้การต้อนรับ Ms. Lian Chen ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายจีน

ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนพร้อมหารือความร่วมมือทางการศึกษา และร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนแห่งประเทศไทยชิงถ้วยรางวัลสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 และวันสถาบันขงจื่อ เมื่อวันที่ 22 ธันวา ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

งานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 นายบรรพต บุญจู หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกีฬา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

พร้อมนายรณชัย กล้าผจญ ครูผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิสโรงเรียน เป็นตัวแทนผู้บริหารโรงเรียน เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส All Thailand Table Tennis Championship 2021 Circuit 2 และการแข่งขันเทเบิลเทนนิส Thailand Master Table Tennis Championshi ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนแบบ On Site ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

โดยจัดให้คณะครู บุคลากร ของโรงเรียนให้ได้รับการตรวจโควิด-19 ด้วย Antigen Test Kit (ATK) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามประกาศของกรมควบคุมโรค และกระทรวงศึกษาธิการ ✅ผลการตรวจเป็นลบพร้อมเปิดเรียน ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

📣📣ประชาสัมพันธ์แผนผังเส้นทางการจราจรโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แผนกประถมศึกษา-มัธยมศึกษา ในสถานการณ์ โควิด-19 วันเปิดเรียนรูปแบบปกติ (On Site) ชั้น ม.1-6 วันที่ 20 ธันวาคม 2564

📌📌เส้นทางการจราจรแต่ละช่วงเวลาไม่เหมือนกัน กรุณาศึกษาดูเส้นทางเพื่อลดปัญหาในการเดินรถ และขอความร่วมมือเมื่อ รับ-ส่ง นักเรียนเสร็จให้งดการพบปะ / ชุมนุมในโรงเรียน...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ประชาสัมพันธ์ผังสนามประเมินคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2565

▶️ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2564 ▶️ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม 2564 📌📌เมื่อรับส่งนักเรียนเสร็จ สามารถจอดรถได้บริเวณลานจอดรถแผนกปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง...
อ่านต่อ »