Archives for ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ทำความสะอาดและฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ในช่วงปิดภาคเรียนที่ผ่านมาได้ดำเนินการทำความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงอาหาร บริเวณทั่วไปภายในโรงเรียน เครื่องปรับอากาศ และเครื่องฟอกอากาศ พร้อมทั้งการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2 ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขัน CHIANGMAI : ALL THAILAND TABLE TENNIS CHAMPIONSHIP 2021

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นางศุทธดา ฉัตรดุลธรรม ผู้จัดการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส CHIANGMAI : ALL THAILAND TABLE TENNIS CHAMPIONSHIP 2021 ซึ่งจะมีการจัดการแข่งขันที่โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุ ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ต้อนรับคณะผู้บริหารโรงเรียนเซนต์นิโกลาส จังหวัดพิษณุโลก

นายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ รักษาการประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พร้อมกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมให้การต้อนรับ นายไพศาล ราชกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์นิโกลาส จังหวั ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ต้อนรับการตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

นางคล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ให้การต้อนรับ ว่าที่ ร.ต.อนันต์ชัย รติวรรธนันท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT (การประเมินความสามารถด้านการ ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ต้อนรับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 9 มีนาคม 2564 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ให้การต้อนรับ คุณพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ , คุณกิตติรัตน์ ณ ระนอง ประธานคณะทำงานด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.เชียงใหม่ พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียนและช ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

อวยพรกงสุลใหญ่จีนประจำเชียงใหม่

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ รักษาการประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง นำคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหารและครูจีน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เข้าอวยพรเนื ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

พิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ รักษาการประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นประธานจัดพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหารโรงเรียน ในโอกาสนี้ คุณพิส ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ร่วมมอบกระเช้าส้มมงคล เนื่องในเทศกาลตรุษจีน แด่ผู้มีอุปการะคุณต่อโรงเรียน

เนื่องในเทศกาลตรุษจีน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง นำโดย ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการ คุณศุทธดา ฉัตรดุลธรรม ผู้จัดการ พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมมอบกระเช้าส้มมงคล เพื่อร่วมอวยพรส่งความสุข โชคลาภ และความโชคดี เนื่องในเทศกาลตรุษจีน แด่ผู้มีอุ ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ร่วมวางหรีดเคารพศพในพิธีไว้อาลัย คุณมัทนา เจือศรีกุล

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมนำคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจีนเชียงใหม่ 8 สถาบ ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนตามปกติ

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ทำความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงอาหาร บริเวณทั่วไปภายในโรงเรียน เครื่องปรับอากาศ และเครื่องฟอกอากาศ พร้อมทั้งการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้งแผนกปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยม ...
อ่านต่อ »