Archives for ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้ดำเนินการทำความสะอาดห้องเรียน ตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ระหว่างวันที่ 12-18 กันยายน 2565

...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

มูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ รักษาการประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธาน ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้ดำเนินการทำความสะอาดห้องเรียน ตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ระหว่างวันที่ 5-11 กันยายน 2565

...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้ดำเนินการทำความสะอาดห้องเรียน ตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม-4 กันยายน 2565

...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้ดำเนินการทำความสะอาดห้องเรียน ตามมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 ระหว่างวันที่ 22-28 สิงหาคม 2565

...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

คณะผู้บริหาร มอบของที่ระลึกแด่นายธวัชชัย ไชยกันย์ รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และนางวรภา กัณหา เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่

...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

คณะกรรมมูลนิธิฯ และผู้บริหารโรงเรียน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมโรงเรียนเอกชนสอนภาษาจีนภาคเหนือ (ประเทศไทย)

...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลไชยสถาน ในการดำเนินการฉีดพ่นกำจัดยุงลายตามอาคาร และบริเวณโดยรอบ แผนกปฐมวัย เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 256

...
อ่านต่อ »