Archives for ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ประชุมคณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในสถานศึกษา

นายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน ให้การต้อนรับ คณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษา นำโดยนางวธุสิริ ฝั้นคำอ้าย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

กงสุลใหญ่จีนพร้อมองค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนเชียงใหม่ ร่วมมอบถุงยังชีพ

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 นายอู๋ จื้ออู่ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ องค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ รักษาการประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานกรรมการบริหารโรงเรียนช่องฟ้า ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ครบรอบ 72 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน กิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 72 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยนายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ รักษาการประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานกรรมการบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เข้าร่วมกับองค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 72 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ครูและบุคลากร โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 🏫💙❤✌

คณะครูและบุคลากร โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ต่างๆ และเป็นไปตามมาตรการต่างๆ ขอ ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

การประชุมและวางแผนการบริหารจัดการ

การประชุมและวางแผนการบริหารจัดการ คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและบุคลากร โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้ดำเนินการติดตาม ประชุมและวางแผนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน ตลอดจนติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และ ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ทำความสะอาดภายในโรงเรียน

มั่นใจ ปลอดภัย เมื่อมาโรงเรียน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้ทำความสะอาดเป็นประจำและสม่ำเสมอด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในโรงเรียน อาคารเรียน หอพักนักเรียน เครื่องปรับอากาศ และเครื่องฟอกอากาศ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 201 ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

บรรยากาศการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์

บรรยากาศการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนงดจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (on-site) และดำเนินการจัดการเ ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ทำความสะอาดภายในโรงเรียน

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้ทำความสะอาดเป็นประจำและสม่ำเสมอด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในโรงเรียน อาคารเรียน หอพักนักเรียน เครื่องปรับอากาศ และเครื่องฟอกอากาศ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการเฝ้าระวั ...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ประกาศนียบัตร ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้รับประกาศนียบัตร ส่งรายงานผลการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2563 ในระบบ E-SAR ตามกำหนดเวลา เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีในการจัดการศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน...
อ่านต่อ »
ข่าวประชาสัมพันธ์ >>

ร่วมให้กำลังใจโดยการร่วมโหวดทีมนักเรียน ชซว. การแข่งขันทีมแปลจีน-ไทย

ขอเชิญร่วมโหวตทีมนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง กับการโหวตรางวัลขวัญใจมหาชน ในการแข่งขันการแปลซับไตเติ้ล “สะพานสู่ภาษาจีน” ครบรอบ 20 ปี เริ่มแล้ววันนี้ ผู้ที่โหวตจะได้รับคูปองวีไอพีของ Bilibili Thailand เป็นระยะเวลา ️ 2เดือน สามารถรับชมการ์ตูนหล ...
อ่านต่อ »