Archives for ข่าวประกาศ >>

ข่าวประกาศ >>

ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เรื่อง การรับสมัครพี่เลี้ยงเด็ก

...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ประกาศ เรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชง และสารเสพติดในสถานศึกษา

...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ประกาศรับสมัครตำแหน่งงาน เจ้าหน้าที่การเงิน

...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ประกาศรับสมัครตำแหน่งงาน ครูสอนภาษาจีน

...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ประกาศ มาตรการและการการบริหารจัดการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง (ระดับประถม-มัธยม)

...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ประกาศ มาตรการและการการบริหารจัดการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง (ระดับปฐมวัย)

...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ขอความร่วมมือกรอกแบบประเมินตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอความร่วมมือกรอกแบบประเมินตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นเตรียมอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 6 ในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19กรุณาตอบกลับภายในวันที่ 16 ...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน อนุบาล ป.1 ม.1

รายชื่ออนุบาล ปีการศึกษา2565 คลิก รายชื่อนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2565 คลิก รายชื่อนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2565 คลิก...
อ่านต่อ »