Archives for ข่าวประกาศ >>

ข่าวประกาศ >>

ประกาศผล นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา2566 ระดับชั้น ม.1,ม.4,ป.1,ชั้นเตรียมอนุบาล,อ1,อ.2,อ.3

ประกาศผลการประเมินพัฒนาการ ประเมินคัดเลือกและสัมภาษณ์ นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา2566 ให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ ติดต่อชำระค่าธรรมเนียมและรายงานตัวนักเรียนได้ที่ ตึกอำนวยการ ชั้น2 วันที่4-6 มกราคม2566 เวลา 08.30-11.00 และ 13.00-15.00น. ชั ...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ประกาศ!!!ห้องประเมินพัฒนาการ และประเมินคัดเลือก พร้อมสัมภาษณ์ นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2566 ระดับชั้น เตรียมอนุบาล อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 ประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษา ปีที่ 4

...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เรื่อง การรับสมัครครูผู้สอน

...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

แจ้งเลิกเรียนก่อนเวลาเนื่องในเทศกาลลอยกระทง 🚩วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เลิกเรียน เวลา 14.00 น.

...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เรื่อง แนวปฏิบัติการเปิดภาคเรียนที่ 2/2565

...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เรื่อง การรับสมัครครูผู้สอน

...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เรื่อง การรับสมัครครูผู้สอน

...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ประกาศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เรื่อง การรับสมัครงาน ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กระดับปฐมวัย

...
อ่านต่อ »
ข่าวประกาศ >>

ประกาศ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เรื่อง การรับสมัครงาน ตำแหน่งนักการภารโรง (แม่บ้าน)

...
อ่านต่อ »