Archives for วีดีโอ >>

วีดีโอ >>

กิจกรรมวันคริสต์มาส Christmas Day 2020

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมนำคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากร ร่วมส่งความสุขเนื่องในเทศกาลแห่งความสุขและการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาส เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ณ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

พิธีถวายราชสดุดี”วันวชิราวุธ”

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า หรือ “วันวชิราวุธ” วันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งกิจการเสือป่าแ ...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

พิธีทำบุญสระว่ายน้ำ

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีทำบุญสระว่ายน้ำ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยได้รับเกียรติจาก คุณสมบูรณ์ ศิรินภาพันธ์ รองประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิฯ และ ...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

กิจกรรมบรรยาย “คิดบวก ชีวิตสุข”

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมบรรยายเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “คิดบวก ชีวิตสุข” นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อเรียนรู้แนวทางที่จะมีสุขภาพจิตที่ดี มีความคิดเชิงบวก และเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการรับรู้ความคิด ความรู้สึกแล ...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

ต้อนรับผู้นำองค์กรชาวไทยเชื้อสายจีนเชียงใหม่

วันที่ 28 ตุลาคม 2563 คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พร้อมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ ผู้บริหารโรงเรียน ร่วมให้การต้อนรับ คุณพิสิษฐ์ จินตวิวัฒน์ หัวหน้าผู้ประสานง ...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

การประกวดหนูน้อยนพมาศ (เวทีปฐมวัย)

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมประกวดหนูน้อยนพมาศ ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้อนุรักษ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ตลอดจนส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ รวมทั้งฝึกความกล้าแสดงออก ซึ่ ...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

กิจกรรมวันไหว้พระจันทร์ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง 2020

ฝ่ายภาษาจีน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา–มัธยมศึกษา เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจถึงประวัติความเป็นมา วิธีปฏิบัติ ตามประเพณีของวันไหว้พระจันทร์ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงนาฏศิลป์จีน การ ...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (ประถม-มัธยม)

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง นำคณะครู บุคลากร นักเรียน ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิ ...
อ่านต่อ »
วีดีโอ >>

พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา (ประถม-มัธยม)

เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยมี ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ...
อ่านต่อ »