Archives for ดาวน์โหลดสำหรับนักเรียน

ดาวน์โหลดสำหรับนักเรียน

ดาวน์โหลดใบสมัครเรียนประจำปีการศึกษา2565

กำหนดการรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 เริ่มจำหน่ายใบสมัครวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564เวลา 08.30 – 16.00 น.ณ ห้องทะเบียน ชั้น 2 ตึกอำนวยการ (เว้นวันหยุดราชการ)หรือสามารถ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.chongfah.ac.th ใบสมัครชั้นเตรียมอน ...
อ่านต่อ »