สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

KAP-การงาน-เทอม2-ประถม

KAP-การงาน-เทอม2-มัธยม

สาระคณิตศาสตร์

KAP-คณิต-เทอม2-ประถม

KAP-คณิต-เทอม2-มัธยม

สาระภาษาไทย

KAP-ไทย-เทอม2-ประถม

KAP-ไทย-เทอม2-มัธยม

สาระวิทยาศาสตร์

KAP-วิทย์-เทอม2-ประถม

KAP-วิทย์-เทอม2-มัธยม

สาระศิลปะ

KAP-ศิลปะ-เทอม2-ประถม

KAP-ศิลปะ-เทอม2-มัธยม

สาระสังคมศึกษา

KAP-สังคม-เทอม2-ประถม

KAP-สังคม-เทอม2-มัธยม

สาระสุขศึกษาและพละศึกษา

KAP-สุขพละ-เทอม2-ประถม

KAP-สุขพละ-เทอม2-มัธยม

สาระภาษาอังกฤษ

KAP-อังกฤษ-เทอม2-ประถม

KAP-อังกฤษ-เทอม2-มัธยม

ภาษาจีน

KAP-จีน-เทอม2-ประถม

KAP-จีน-เทอม2-มัธยม

excel link

ง 16101 ป6-6ปี64