วิธีการดาวน์โหลดไฟล์จาก Browser GooGle Chorme

  1.กดคลิกขวาที่ลิ้ง

  2.ไปที่หัวข้อ “บันทึกเป็นลิ้ง” หรือ “Save link as” จากนั้นกดเซฟ

  3.นำเมาส์ไปที่ลูกศรชี้ขึ้น จากนั้น กดคำว่า “เก็บไว้”  หรือ “Keep”

วิธีการดาวน์โหลดไฟล์จาก Browser Internet  Explorer

  1.กดดาวน์โหลดที่ลิ้งได้เลยครับ

วิธีการดาวน์โหลดไฟล์จาก Browser Microsoft Edge

  1.กดคลิกขวาที่ลิ้ง

  2.ไปที่หัวข้อ “บันทึกเป็นลิ้ง” หรือ “Save link as” จากนั้นกดเซฟ

  3.นำเมาส์ไปที่ เครื่องหมาย จุด 3 จุด  จากนั้น กดคำว่า “เก็บไว้”  หรือ “Keep”

สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

Update  KAP-การงาน-เทอม2-ประถม

Update  KAP-การงาน-เทอม2-มัธยม

สาระคณิตศาสตร์

Update  KAP-คณิต-เทอม2-ประถม

Update  KAP-คณิต-เทอม2-มัธยม

สาระภาษาไทย

Update  KAP-ไทย-เทอม2-ประถม

Update  KAP-ไทย-เทอม2-มัธยม

สาระวิทยาศาสตร์

Update  KAP-วิทย์-เทอม2-ประถม

Update  KAP-วิทย์-เทอม2-มัธยม

สาระศิลปะ

Update  KAP-ศิลปะ-เทอม2-ประถม

Update  KAP-ศิลปะ-เทอม2-มัธยม

สาระสังคมศึกษา

Update  KAP-สังคม-เทอม2-ประถม

Update  KAP-สังคม-เทอม2-มัธยม

สาระสุขศึกษาและพละศึกษา

Update  KAP-สุขพละ-เทอม2-ประถม

Update  KAP-สุขพละ-เทอม2-มัธยม

สาระภาษาอังกฤษ

Update  KAP-อังกฤษ-เทอม2-ประถม

Update  KAP-อังกฤษ-เทอม2-มัธยม

ภาษาจีน

Update  KAP-จีน-เทอม2-ประถม

Update  KAP-จีน-เทอม2-มัธยม