รองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่นอายุ 3-6 ปี หญิง Mister & Missteen Thailand 2019

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงณิชญา ตรีเมฆ (น้องต้นหนาว) …Continue reading

อบรมเชิงปฏิบัติการคณะครูและบุตลากร “การจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียน”

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธาน …Continue reading

การอบรมครูผู้สอนภาษาจีน

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดการอบรมภาษาจีนสัญจร โดยสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการกลาง …Continue reading

กิจกรรมทัศนศึกษาท่องเที่ยวค้นหาวัฒนธรรมจีน

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง โดยฝ่ายภาษาจีน ร่วมกับสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล ประจำมณฑลยูนนาน …Continue reading

ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศเปิดรับสมัครนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  2563 …Continue reading

ต้อนรับคณะนิเทศกิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ให้การต้อนรับ คณะกรรมการนิเทศติดตามกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด …Continue reading

ร่วมกิจกรรมคารวะขงจื่อ สวนธรรมบุญถาวร

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้เข้าร่วมกิจกรรมคารวะขงจื่อ สวนธรรมบุญถาวร …Continue reading

พิธีมอบรางวัลเด็กเก่งกีฬาว่ายน้ำ ยิมนาสติก และจักรยานทรงตัว

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีกับนักเรียน …Continue reading

พิธีมอบรางวัลเด็กเก่งด้านกีฬาเทควันโด และแบดมินตัน

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีกับนักเรียน …Continue reading

พิธีมอบรางวัลเด็กเก่งด้านกีฬาฟุตบอล และบาสเกตบอล

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีกับนักเรียน …Continue reading