HALLOWEEN EXHIBITION 19-30 OCT 2010 #chongfah library

เริ่มแล้วกับกิจกรรม HALLOWEEN EXHIBITION ระหว่างวันที่ 19-30 ตุลาคม 2563 ณ ห้องสมุด ชั้น 2 ตึกอำนวยการ

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chongfahsinsenglib&set=a.3555797117792267

งาน “มุทิตา กษิณาลัย จากใจสมาคมโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่”

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียน นำชุดการแสดงนาฏศิลป์จีนและการเชิดสิงโต ทำการแสดงภายในงาน “มุทิตา กษิณาลัย จากใจสมาคมโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่” ในโอกาสนี้ได้ร่วมมอบของที่ระลึกเกษียณอายุราชการ นายกิตติ์ธเนศ ศรีสวัสดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ , ดร.ดารณีย์ พยัคฆ์กุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และมอบของที่ระลึกแสดงความยินดี นายธวัชชัย ไชยกันย์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ โอกาสเข้ารับตำแหน่งรองศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chongfahxinsheng&set=a.3579604548749235

เหรียญทอง LAMPHUN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2020

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.เมธีวัฒน์ ธีระธนัทพงศ์ น้องธีร์ นักเรียนชั้น ป.1/1 ที่ได้รับเหรียญทอง ประเภทยุวชนชาย อายุ 7-8 ปี รุ่น A KYORUKI จากการแข่งขันเทควันโด ในรายการ “LAMPHUN TAEKWONDO CHAMPIONSHIP 2020 ” เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ โรงยิมส์เนเซียม สนามกีฬากลาง จังหวัดลำพูน

รายการเก็บคะแนนสะสมสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดี ด.ญ.จิราภา ชมภูมิ่ง นักเรียนชั้น ป.3/1 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหญิงเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี จากการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการ “ศูนย์ฝึกปิงปองบ้านประชาคัพ ครั้งที่ 1” ระหว่างวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์ฝึกปิงปองบ้านประชา อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

สานสัมพันธ์วัฒนธรรมสองแผ่นดิน

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมนำชุดการแสดงนาฏศิลป์จีน พร้อมการแสดงกู่เจิง ทำการแสดงภายในงาน “สานสัมพันธ์วัฒนธรรมสองแผ่นดิน” ณ เรือนรับรองอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รางวัลประกวดระบายสีวันไหว้พระจันทร์ ระดับปฐมวัย

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีนักเรียนระดับปฐมวัย ที่ได้รับรางวัลประกวดระบายสี งานวันไหว้พระจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2563

โดยมีนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้
1.เด็กหญิงกัญยาณี กล่ำอยู่ อ.1/1
2.เด็กหญิงณัพฐธิกา ภู่เหล็ก อ.1/1
3.เด็กหญิงศุภพิชชา จิตนารินทร์ อ.1/1
4.เด็กชายธัชทฤต สินประวัติ อ.1/1
5.เด็กหญิงลภัสกร แซ่เตีย อ.1/1
6.เด็กหญิงกัลนวีร์ แดงช่วง อ.1/1
7.เด็กหญิงพิชญทัฬห์ คเวสก์สุกุล อ.1/1
8.เด็กหญิงชญาภา ห่านหิรัญ อ.1/1
9.เด็กชายกรณัฐ คำแก้ว อ.1/1
10.เด็กหญิงพิชญ์ญา ธนาโภคิน อ.1/1
11.เด็กหญิงพัชรินทร์ ลิ่วอุดม อ.1/2
12.เด็กชายธีรัตม์ วงค์อุ่นใจ อ.1/2
13.เด็กหญิงแก้วเกล้า นามทิพย์ อ.1/2
14.เด็กหญิงภัทรชุดา รังสิยานนท์ อ.1/2
15.เด็กชายนาราภัทร นาน้อย อ.1/2
16.เด็กหญิงภูริดา แก้วโมราเรืองฤทธิ์ อ.1/2
17.เด็กหญิงกัญญาภัทร แดนเจริญ อ.1/2
18.เด็กหญิงวารีรัตน์ มะลาง อ.1/2
19.เด็กชายนิพิฐพัทธ์ หลวงสุทิพย์ อ.1/2
20.เด็กหญิงวกุลนิชา ปักษีสุวรรณ อ.1/2
21.เด็กหญิงภัทรานิษฐ์ เปรมเสถียร อ.1/3
22.เด็กหญิงพัฐสิยา กาบซ้อน อ.1/3
23.เด็กหญิงธนกาญจน์ วรรณสมพร อ.1/3
24.เด็กหญิงอรุณฉาย สมบูรณ์ไชย อ.1/3
25.เด็กชายจักวาล พิชวงค์ อ.1/3
26.เด็กชายอรรณพพล บุนนาค อ.1/3
27.เด็กหญิงทอฝัน เผ่าพงษ์คล้าย อ.1/3
28.เด็กชายชโนทัย ฉันท์ทัตกุล อ.1/3
29.เด็กชายณัฎฐวี มีลาภ อ.1/3
30.เด็กหญิงพาขวัญ สรสิริอ.1/3
31.เด็กหญิงพิรวรินทร์ พิสกุล อ.1/4
32.เด็กชายแทนคุณ ภักดีสุข อ.1/4
33.เด็กหญิงพชรวรรณ สายไทย อ.1/4
34.เด็กหญิงพิชญดา แช่มภู่ อ.1/4
35.เด็กหญิงปภาฎา มาตระกูล อ.1/4
36.เด็กหญิงชัญญาภัค อินปั๋นแก้ว อ.1/4
37.เด็กหญิงนัทธมน หล่อวงศ์ อ.1/4
38.เด็กหญิงนพัชร์มณฑ์ เกษมพรธนากูล อ.1/4
39.เด็กหญิงฉัตติกาญจน์ พ่วงแผ่น อ.1/4
40.เด็กหญิงชนัญชิดา อุตมะ อ.1/4
41.เด็กหญิงชุติมาพร ศรีนวล อ.1/5
42.เด็กชายนันทพัทธ์ แดงมาลี อ.1/5
43.เด็กชายชิษณุพงศ์ อิ่นคำ อ.1/5
44.เด็กหญิงดั่งใจฝัน แสงจักร อ.1/5
45.เด็กหญิงรัชนก อริยะเครือ อ.1/5
46.เด็กหญิงอิงดาว เลไธสง อ.1/5
47.เด็กหญิงอารียา ปิยสุรประทีป อ.1/5
48.เด็กหญิงลัลลลิณย์ ยอดญาติไทย อ.1/5
49.เด็กหญิงณหทัย กันสุทธิ อ.1/5
50.เด็กหญิงพิชญาภา เมธัสรัตสกุล อ.1/5
51.เด็กหญิงนันท์ปภัทร์ สุวรรณพงษ์กูล อ.2/1
52.เด็กชายปุณณวิช ปัญญา อ.2/1
53.เด็กหญิงปพิชญา ชินวงษ์ อ.2/1
54.เด็กหญิงอัจฉราลักษณ์ เทศาประสิทธิ์ อ.2/1
55.เด็กหญิงเอวารินทร์ อภิชญาโภคากุล อ.2/1
56.เด็กหญิงปภัชญา ไชยช่วย อ.2/1
57.เด็กหญิงทิตชญา เทพผล อ.2/1
58.เด็กหญิงรวินันท์ ดงพงษ์ อ.2/1
59.เด็กหญิงณัฐธภรณ์ ปาลี อ.2/1
60.เด็กหญิงปรียาธิดา ทาโน อ.2/1
61.เด็กหญิงนลินนิภา ราเสริมวัน อ.2/2
62.เด็กชายธนาธิป เปรมสุวรรณ์ อ.2/2
63.เด็กหญิงณัฐรดา อินต๊ะมา อ.2/2
64.เด็กหญิงณัฏฐธิดา สิริโชครตามณี อ.2/2
65.เด็กหญิงณฐวร แมตสิบสอง อ.2/2
66.เด็กหญิงอารยา ศุภปัทมา อ.2/2
67.เด็กหญิงพลอยปภัส โยธา อ.2/2
68.เด็กชายปิยพนธ์ หนั่นตา อ.2/2
69.เด็กหญิงณัฐธิตา นันตา อ.2/2
70.เด็กหญิงสกุลสิรีญ์ ธีรพงษ์ อ.2/2
71.เด็กหญิงนันท์นลิน ลิ้มธัญลักษณ์ อ.2/3
72.เด็กหญิงอชิรดา ซิม อ.2/3
73.เด็กชายอดิเทพ มณีธรรมวงษ์ อ.2/3
74.เด็กหญิงแอนนา วินเทอร์ ลี อ.2/3
75.เด็กหญิงพชิรา ลักษณ์ธนากุล อ.2/3
76.เด็กหญิงเวนิตา หว่อง อ.2/3
77.เด็กชายปุญญพัฒน์ วงค์ขัน อ.2/3
78.เด็กชายนิพพิชฌน์ หวงสุวรรณากร อ.2/3
79.เด็กหญิงขวัญจิรา มะโนคำ อ.2/3
80.เด็กหญิงณภัทร์วรัศญญ์ นามภูมิมี อ.2/3
81.เด็กหญิงกัญญณัฐ ทองเลิศ อ.2/4
82.เด็กหญิงฐาปนี วงศ์กันทะ อ.2/4
83.เด็กหญิงนันท์นภัส แซ่ลิ้ม อ.2/4
84.เด็กหญิงมัญชุสา ใจปัน อ.2/4
85.เด็กชายพิชญะ ศิริ อ.2/4
86.เด็กชายกุณสิริย์ ธีรพงษ์ อ.2/4
87.เด็กหญิงศุดพิชญ์ ดอกจันทรา อ.2/4
88.เด็กหญิงชญานิศ กิจจ์เตชวาณิช อ.2/4
89.เด็กหญิงนิรดา เรือนคำจันทร์ อ.2/4
90.เด็กหญิงฐิติญาณ์ เจริญภิมาลย์ อ.2/4
91.เด็กชายพสิษฐ์ ยะป่า อ.2/5
92.เด็กหญิงนลิน มังกรอัศวกุล อ.2/5
93.เด็กหญิงชนาภัทร สายเลิศ อ.2/5
94.เด็กชายชยพล ทุมวารีย์ อ.2/5
95.เด็หญิงกมลชนก ดวงไฟ อ.2/5
96.เด็กหญิงฑัญญารัตน์ อาศัยบุญ อ.2/5
97.เด็กหญิงกฤตยา วัชรพุกก์ อ.2/5
98.เด็หญิงนัฐศิกานต์ ภัทรตนัย อ.2/5
99.เด็กหญิงธัญวรัตม์ มหาวงค์ อ.2/5
100.เด็กชายธัญชนก ศรีบรรจง อ.2/5
101.เด็กหญิงบุญญาภา ตะพาบน้ำ อ.3/1
102.เด็กหญิงญาณิศา หอมอาจ อ.3/1
103.เด็กหญิงศิริรวรรณ คำเปลี่ยน อ.3/1
104.เด็กหญิงเกษชญา ปาลีเรียม อ.3/1
105.เด็กหญิงนันท์นภัส มหาวงค์ อ.3/1
106.เด็กหญิงณิชารี โปธาศรี อ.3/1
107.เด็กหญิงสุวภัทร ปันศิริ อ.3/1
108.เด็กหญิงสุภัสสรา แก้วประเพณี อ.3/1
109.เด็กหญิงธนินา แซ่อุ่น อ.3/1
110.เด็กหญิงสุจิรา ทองสินชัยภักดิ์ อ.3/1
111.เด็กหญิงเขมจิรา สวัสดี อ.3/2
112.เด็กหญิงปิยพร ยุทธวงศ์ อ.3/2
113.เด็กหญิงชุตินันท์ สุขอมรศักดิ์ อ.3/2
114.เด็กหญิงชญาดา นพภาลัย อ.3/2
115.เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์ กัณทวงค์ อ.3/2
116.เด็กหญิงศิรภัสสร ปันธเนศร์ อ.3/2
117.เด็กชายภูมิทร์ แก้ววรรณรัตน์ อ.3/2
118.เด็กชายสิงห์ทอง วงค์ษา อ.3/2
119.เด็กชายอธิภัทร สัจมนตรี อ.3/2
120.เด็กชายภัทรพล คำเจริญ อ.3/2
121.เด็กหญิงมินตรา ศรีสวัสดิ์ อ.3/3
122.เด็หญิงณัฐ์ชญา อุ่นเมือง อ.3/3
123.เด็กชายธนโชติ แซ่หลี่ อ.3/3
124.เด็กหญิงศิริรรักษ์ ศิริเวช อ.3/3
125.เด็กชายธนินพันธุ์ จันต๊ะรังษี อ.3/3
126.เด็กชายภูบดินทร์ อิทร์แก้ว อ.3/3
127.เด็กหญิงณัฏฐ์ธิดา อุทธัญกุลพิทักษ์ อ.3/3
128.เด็กหญิงภัทราภรณ์ พรหมเผ่า อ.3/3
129.เด็กหญิงธนาภา แสงทอง อ.3/3
130.เด็กหญิงณัฐชยา ศรีแก้ว อ.3/3
131.เด็กหญิงกัญญาพัชร หทัยสุวรรณกุลอ.3/4
132.เด็กชายเสฐพงษ์ แซ่หลี อ.3/4
133.เด็กชายณชพล ขำสงค์ อ.3/4
134.เด็กหญิงพิชชาพร สุนิธิถาวร อ.3/4
135.เด็กชายอภิภู เพ็ชรเฟื่อง อ.3/4
136.เด็กหญิงนุตรประวีณ์ สุขไกรไทย อ.3/4
137.เด็กหญิปาณิศส ทับทิม อ.3/4
138.เด็กชายยศชนินทร์ สมุทรความ อ.3/4
139.เด็กหญิงธัญรดา วรรณคำ อ.3/4
140.เด็กหญิงณิชชา กันตพงศา อ.3/4
141.เด็กหญิงจิรัชญษ ไชยองค์การ อ.3/5
142.เด็กหญิงลภสรดา ไชยชนะ อ.3/5
143.เด็กชายพัสกร ชาลาอาดิศัย อ.3/5
144.เด็กชายเศรษฐพงศ์ ปูริกา อ.3/5
145.เด็กหญิงวโรรส รินทพล อ.3/5
146.เด็กชายวินสตัน ภูมิใจ อ.3/5
147.เด็กหญิงทักษยา ชมชื่น อ.3/5
148.เด็กหญิงปรียาวดี ไชยชมภู อ.3/5
149.เด็กหญิงภัทร์ปรียา เชื้อหิรัญสิริ อ.3/5
150.เด็กหญิงธรรมภมณ์ สีเหลือง อ.3/5
151.เด็กหญิงวรัญญา หลู่วาณิชย์ตระกูล อ.3/6
152.เด็กหญิงพัทรศญา ถาเตียม อ.3/6
153.เด็กหญิงเบญญาพร หลักแหลม อ.3/6
154.เด็กชายชีวานนท์ สุริยาสัก อ.3/6
155.เด็กหญิงโชติกา สุยะใหญ่ อ.3/6
156.เด็กหญิงพิณชญา ฐานะทิพยา อ.3/6
157.เด็กหญิงพัฒน์ณิชา จิรพันธ์ชนะกุล อ.3/6
158.เด็กหญิงณัฐฐา ไชยปราบ อ.3/6
159.เด็กหญิงจรรยาพร ปิงเมืองเหล็ก อ.3/6
160.เด็กหญิงณัฐวรา เสาวธีระ อ.3/6

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chongfahxinsheng&set=a.3568856493157374

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

วันที่ 16 ตุลาคม 2563 ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นประธาน ร่วมกับฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สำคัญในการมีส่วนร่วมของนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐาน โดยมีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรตินำเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งนำมาสาธิตวิธีการใช้ เพื่อลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ณ หน่วยเลือกตั้งอาคารชิงหัว

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chongfahxinsheng&set=a.3568497099859980

พิธีมอบรางวัลและแสดงความยินดีนักเรียนปฐมวัย

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีนักเรียนระดับปฐมวัย ที่ได้รับรางวัลต่างๆ ดังนี้
1.เด็กหญิงมัญชุสา ใจปัน อ.2/4
-รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 รุ่น PRO อายุไม่เกิน 5 ปี หญิง การแข่งขันจักรยานทรงตัว CHIANGMAI RUNNER BIKE SKY HALL ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563
-รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 รุ่น OPEN อายุไม่เกิน 5 ปี หญิง การแข่งขันจักรยานทรงตัว CHIANGMAI RUNNER BIKE SKY HALL ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563

2.เด็กหญิงเตชินี ศรีสุโข อ.1/2
-รางวัลชนะเลิศอันดับ 4 รุ่น OPEN อายุไม่เกิน 5 ปี หญิง การแข่งขันจักรยานทรงตัว CHIANGMAI RUNNER BIKE SKY HALL ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563

3.เด็กหญิงพิรญา จินา อ.3/2
-รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเทควันโด ประเภทยุวชนหญิง รุ่น C ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563
-รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันเทควันโดแชมป์เปี้ยนชิพ 2020 ณ โรงยิมเนเซียม สนามกีฬากลาง จังหวัดลำพูน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563

4.เด็กหญิงชัญญาภัค อินต๊ะเหล็ก อ.3/4
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 หนูสงกรานต์ รางวัลขวัญใจมหาชน รางวัลหนูน้อยหน้าสวย และรางวัลขวัญใจพรอมเมนาดา ในการประกวด หนูน้อยสงกรานต์ย้อนยุค 2563 ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์การค้าพรอมเมนาดา เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2563
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 และรางวัลขวัญใจ Little Star by Suankaew ณ ศูนย์การค้าพันธ์ทิพย์พลาซ่า เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563

กิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพนักเรียนปฐมวัย

ระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมโยคะเพื่อสุขภาพ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัยได้ฝึกความยืดหยุ่น ความแข็งแรง และการทรงตัวของร่างกาย ซึ่งส่งผลทำให้สุขภาพจิตและสุขภาพกายดีขึ้น ระหว่างวันที่ 5-9 ตุลาคม 2563 ณ อาคารสหศึกษา แผนกปฐมวัย

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chongfahxinsheng&set=a.3565480056828351

จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2563 ศูนย์สอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK HSKK และ YCT โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้จัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน YCT ณ ศูนย์สอบย่อย โรงรียนนานาชาติอเมริกาน่าไชนีส (ACIS) และโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา