เปิดโลกทัศน์การเรียนรู้นักเรียนชั้น ม.4-6

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 “มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ” โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อวทช.) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561

กิจกรรมสืบสานตำนานเทศกาลบ๊ะจ่าง

ครอบครัวช่องฟ้าซินเซิงฯ คงคุ้นหน้าคุ้นตาและรสชาติความอร่อยของบ๊ะจ่าง กันมาแล้ว ในวันนี้ อาจารย์จางจิ้ง ครูใหญ่ฝ่ายภาษาจีน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ก็ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายร่วมสืบสานตำนานเทศกาล โดยการจัดกิจกรรมเรียนรู้การทำบ๊ะจ่าง เพื่อต้อนรับเทศกาลบ๊ะจ่างที่กำลังจะมาถึง  …Continue reading

ต้อนรับนักเรียนจีน “โครงการตามรอยวัฒนธรรมโบราณเชียงใหม่”

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร นักเรียนและนักศึกษาแลกเปลี่ยนตาม “โครงการตามรอยวัฒนธรรมโบราณเชียงใหม่” จากเขตฮ่องกง สาธารณรัฐประชาชนจีน …Continue reading

กิจกรรมทำบุญวันวิสาขบูชา ระดับปฐมวัย

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน ระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยมีคุณวาสนา นันชัย ผู้ช่วยผู้จัดการ ระดับปฐมวัย เป็นประธานในพิธี ณ อาคารสหศึกษา แผนกปฐมวัย เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

กิจกรรม “Doraemon Roadshow 2018”

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมจัดกิจกรรม “Doraemon Roadshow 2018” “โดราเอมอนและผองเพื่อนสุดซี้” …Continue reading

กิจกรรมทำบุญตักบาตรวันวิสาขบูชา

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา เป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พรงสงฆ์ เนื่องในวันวิสาขบูชา ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2561

ต้อนรับคณะกิจการชาวจีนโพ้นทะเลเมืองปักกิ่ง

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ให้การต้อนรับ คุณเกิ่ง เฉา ตง ผู้อำนวยการสำนักการประชาสัมพันธ์ต่างประเทศ สังกัดสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล เมืองปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมเยียน พร้อมเสวนาการจัดการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนของโรงเรียน โดยมีคุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

มูลนิธินายริ้ว-นางหล้า-นางคาง้อ ศักดาทร มอบทุนการศึกษา

มูลนิธินายริ้ว-นางหล้า-นางคาง้อ ศักดาทร ร่วมมอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จำนวน 50,000 บาท โดยมี คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ บริษัท นิยมพานิช จำกัด

รางวัลยอดนักอ่านประจำห้องสมุด ปีการศึกษา 2560

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลยอดนักอ่านประจำห้องสมุด โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลดังนี้ …Continue reading

รางวัลนาฏมวยไทยรอบท้องถิ่น

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดี ทีมนาฏมวยไทยโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการประกวดนาฏมวยไทยอีซูซุ “รักชาติ…รักษ์มวยไทย” ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ในรอบท้องถิ่น ณ บริษัท อีซูซุเชียงใหม่เซลส์ จำกัด …Continue reading