ประกาศเลื่อนการจำหน่ายชุดพละ ชุดจีน และอุปกรณ์เครื่องแต่งกายนักเรียน

logo school vector 1

ประกาศเลื่อนการจำหน่ายชุดพละ ชุดจีน และอุปกรณ์เครื่องแต่งกายนักเรียน

…Continue reading

ประกาศแจ้งการชำระค่าหนังสือแบบเรียน และอุปกรณ์เครื่องแบบนักเรียนของปีการศึกษา 2563

logo school vector 1

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ประกาศแจ้งการชำระค่าหนังสือ

…Continue reading

ประกาศผลการคัดเลือก ผู้ประกอบการร้านค้าโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ประจำปีการศึกษา 2563

logo school vector 1

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบการร้านค้า  …Continue reading

กิจกรรมหรรษานักเรียนปฐมวัย

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมหรรษานักเรียนปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2562 …Continue reading

ประกาศงดการเรียนภาคฤดูร้อนทุกระดับชั้น และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

logo school vector 1

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ประกาศงดการเรียนภาคฤดูร้อน …Continue reading

แจ้งดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ชำระค่าสมุด-หนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563

logo school vector 1

แจ้งดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ชำระค่าสมุด-หนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563 …Continue reading

เปิดบ้านห้องเรียนต้นแบบภาษาจีนครั้งที่ 9

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมเปิดบ้านห้องเรียนต้นแบบภาษาจีนครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562  …Continue reading

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนอนุบาล 3

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2562 …Continue reading