รางวัลเยาวชนดีเด่นเทศบาลนครเชียงใหม่

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภีมภพ ศรีถาวร ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นของเทศบาลนครเชียงใหม่ เนื่องในงาน “วันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560” โดยมีคุณสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ โดมสนามฟุตซอล สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560

ต้อนรับคณะผู้บริหารการศึกษาจากกรุงปักกิ่ง

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ให้การต้อนรับ คุณจาง เซี่ยนกั๋ว ผู้อำนวยการภาควิจัย สำนักงานการศึกษาแห่งชาติ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยในกรุงปักกิ่ง ในโอกาสเดินทางมาแนะนำมหาวิทยาลัย พร้อมเสวนาความร่วมมือสนับสนุนการจัดการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนของโรงเรียน โดยมี คณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา คณะผู้บริหารโรงเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 2 อาคารอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560

การอบรมการประดิษฐ์หุ่นยนต์

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมการอบรม “การเขียนโปรแกรมควบคุมการเคลื่อนที่ และฝึกควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์” โดยทีมวิทยากรนำโดย ผศ.พิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์ หัวหน้าหลักสูตรระบบควบคุมอัตโนมัติ พร้อมคณะอาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคารอำนวยการ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560

กิจกรรมค่ายสังคมศึกษา ป.5

สาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมค่ายสังคมศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภายใต้กิจกรรม ฮีตฮอยปอยสลาก ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของวิถีชีวิตและประเพณีท้องถิ่น สามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้ โดยมี ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ณ อาคารวาณิชบำรุง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2560

ร่วมฉลอง 68 ปี การสถาปนาจีน

คุณธัญ กาญจน์วัฒนานนท์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน พร้อมคณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนจีนฯ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูจีน นำคณะนาฏศิลป์จีน และวงดุริยางค์โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมแสดงเนื่องในงานฉลองครบรอบ 68 ปี การสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน และครบรอบ 42 ปี ความสัมพันธ์ไทย-จีน จัดโดยสมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ ร่วมกับองค์กรชาวไทยเชื้อสายจีน โดยมี นายเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุมพิสิษฐ์เกษม อาคารสมาคมนักธุรกิจไทยจีนเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17กันยายน 2560

รางวัลเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2560 (อบจ.เชียงใหม่)

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 โดยมีคุณไพรัช ใหม่ชมภู รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์การค้าพันธ์ทิพพลาซ่าเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2560 โดยมีนักเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เข้ารับรางวัลดังนี้
1.นายปัฐพงษ์ วงศ์วิวัฒน์
2.นายกษิณภณ เตมีศักดิ์
3.เด็กหญิงดลฤดี ตรีรัตนวารีสิน

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล “ฉงซินคัพ ครั้งที่ 8″

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน บาสเกตบอลสัมพันธ์ “ฉงซินคัพ ครั้งที่ 8″ที่ดำเนินการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 11-15 กันยายน 2560 ณ สนามบาสเกตบอล โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง …Continue reading

กิจกรรมวันไหว้พระจันทร์(ประถม-มัธยม)

ฝ่ายภาษาจีน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมจีน ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา–มัธยมศึกษา …Continue reading

รางวัลการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดี โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำในรายการต่างๆ ดังนี้
…Continue reading

รางวัลการแข่งขันกีฬาเทควันโด

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดี โดยมีนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเทควันโดในรายการต่างๆ ดังนี้

…Continue reading