ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที 2

แจ้งกำหนดการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา และรายงานตัวนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เรื่อง ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ และมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

logo school vector 1

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ศึกษาต่อ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2564

ให้ติดต่อชำระค่าธรรมเนียม และรายงานตัวนักเรียน ในวันที่ 11 – 13 มกราคม 2564

สามารถดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ศึกษาต่อได้ดังนี้
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

เข้าร่วมกิจกรรมอบรมค่ายแกนนำจิตอาสา

เมื่อวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรม โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมนำคณะกรรมการสภานักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมค่ายแกนนำจิตอาสา ป้องกันยาเสพติด โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ณ ห้องแกรนด์บอลรูม กัซซันพาโนราม่ากอล์ฟคลับ

ธนาคารกรุงเทพ สาขาบุญถาวร เชียงใหม่ ร่วมอวยพรปีใหม่ 2564

วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบุญถาวร เชียงใหม่ ร่วมอวยพรปีใหม่ 2564 แด่ คุณศุทธดา ฉัตรดุลธรรม ผู้จัดการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ณ ตึกอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

รางวัลการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนภาคเหนือแห่งประเทศไทย

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนภาคเหนือแห่งประเทศไทยชิงถ้วยรางวัล “สถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่”ครั้งที่ 1 และ วันสถาบันขงจื่อ ประจำปี 2563 โดยมีคุณอู๋ จื้ออู่ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2563 ณ ห้องประชุม อาคารฉงซิน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง🎉🏆

⭐การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
🏆เด็กชายณัฐชนม์ ศรีโคตรจันทร์ รางวัลชนะเลิศ
⭐การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
🥈นางสาวสุนิสา อับดุลเลาะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
⭐การแข่งขันท่องบทกวีจีนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
🥉เด็กหญิงสรชา อัครบุญนนท์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
⭐การแข่งขันท่องบทกวีจีนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
🏆นางสาวจิดาภา เชาวน์สิริวีรกุล รางวัลชนะเลิศ
⭐การแข่งขันร้องเพลงจีนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
🥈เด็กหญิงเกตุ พิริยะกฤต รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
⭐การแข่งขันร้องเพลงจีนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
🏆นางสาวพริริสา ไชยวุฒิ รางวัลชนะเลิศ
⭐การแข่งขันบรรเลงเครื่องดนตรีจีนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
🏆เด็กหญิงมัททวนันท์ เกตุระหงส์ รางวัลชนะเลิศ
⭐การแข่งขันบรรเลงเครื่องดนตรีจีนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
🏆นางสาวขวัญกัญจน์ ใจคล่องแคล่ว รางวัลชนะเลิศ
🏫🇨🇳กิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนและสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนในจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนในภาคเหนือ และสะท้อนความรู้ความสามารถทางด้านภาษาจีนของนักเรียน

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chongfahxinsheng&set=a.3777368922306129

รับมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ จากโรงเรียนปัญญาวิวัฒน์

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานกรรมการบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พร้อมคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ ร่วมรับมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ จากโรงเรียนปัญญาวิวัฒน์ (คอมพิวเตอร์ท็อตส์เชียงใหม่) โดยคุณปราณี กรกาญจนารักษ์ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ณ ตึกอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

การแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนภาคเหนือแห่งประเทศไทย

วันที่ 26 ธันวาคม 2563 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดการแข่งขันภาษาและวัฒนธรรมจีนภาคเหนือแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยรางวัลสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 และวันสถาบันขงจื่อ ประจำปี 2563 โดยมีนายอู๋ จื้ออู่ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ นายไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานกรรมการบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง รองศาสตราจารย์เซิ่น ยี่ ผู้อำนวยการสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายปณิธิ ตั้งผาติ ประธานชมรมโรงเรียนสอนภาษาจีนภาคเหนือแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหารโรงเรียนฯ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธี กิจกรรมการแข่งขันในครั้งนี้โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง และสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ , บริษัท เสฉวนซินหัวเลอจือเทคโนโลยี จำกัด และบริษัท สิโนไทยเอ็ดดูเคชั่นเทคโนโลยี จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน และสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนในจังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย แสดงให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนในภาคเหนือ และสะท้อนความรู้ความสามารถทางด้านภาษาจีนของนักเรียน

为不断弘扬中华文化,加强泰北华文教育,2020年12月26日,崇华新生华立学校及清迈大学孔子学院联合主办了2020首届“中领杯”中国语言文化大赛暨孔子学院日活动。中华人民共和国驻清迈总领馆总领事吴志武阁下、清迈教育局玉萍波阿空局长、崇华新生华立基金会及学校主席陈潮真先生、清迈大学孔子学院沈毅院长、四川新华乐知公司代表、新诺泰教育科技有限公司代表出席了本次大赛

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chongfahxinsheng&set=a.3770518652991156