ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (สำหรับนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าฯ)

55.jpg

ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ(สำหรับนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง)

เพื่อเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา  2561   

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นอนุบาล 1  ดาวน์โหลด

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ดาวน์โหลด

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2561

55.jpg

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ชั้นเตรียมอนุบาล     ดาวน์โหลด

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ชั้นอนุบาล1     ดาวน์โหลด

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ชั้นอนุบาล2     ดาวน์โหลด

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ชั้นอนุบาล3     ดาวน์โหลด

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1     ดาวน์โหลด

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1     ดาวน์โหลด

รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4     ดาวน์โหลด

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล “ฉงซินคัพ ครั้งที่ 11”

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล  “ฉงซินคัพ  ครั้งที่  11” ระหว่างวันที่  22 – 24  พฤศจิกายน  2560 ณ  สนามฟุตบอลโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

โปรแกรมการ แข่งขันกีฬาฟุตบอล

พิธีเปิดห้องสมุดจีนคุนหมิง

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ทำพิธีเปิดห้องสมุดจีนคุนหมิง โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเศรษฐกิจและการค้าต่างประเทศยูนนาน และสำนักงานใหญ่สหภาพชาวจีนโพ้นทะเลกลับสู่แดนมาตุภูมิรัฐบาลจีน ประจำเมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อส่งเสริมการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีนให้กับนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงต่อไป ณ ชั้น 2 อาคารหัวเฉียว เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

กองลูกเสือ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ค่ายลูกเสือม่อนบะปิน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9–11 พฤศจิกายน 2560

คณะครูเข้าร่วมขบวนกระทงใหญ่กงสุลจีนเชียงใหม่

คณะครูและบุคลากร โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เข้าร่วมกิจกรรมเดินขบวนกระทงใหญ่ ประเพณียี่เป็ง จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2560 โดยเข้าร่วมขบวนกับสถานกงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ณ ถนนท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมประเพณียี่เป็ง

ระดับปฐมวัย-มัธยมศึกษา โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมจัดกิจกรรมวันลอยกระทง หรือประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ธรรมเนียมประเพณี และ วัฒนธรรมไทยได้อย่างเหมาะสม อาทิ การปล่อยโคมลอย การประดิษฐ์กระทงและหยอดผางประทีปของนักเรียนปฐมวัย เป็นต้น เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

กิจกรรมประกวดกระทง

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับประถม-มัธยม จัดกิจกรรมการประกวดประดิษฐ์กระทง เนื่องในประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้อนุรักษ์วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีไทย

ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

การอบรมครูผู้สอนภาษาจีน

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดการอบรมภาษาจีนในหัวข้อ “การศึกษาภาษาจีนกับผู้ทรงคุณวุฒิ” เพื่อยกระดับการสอนภาษาจีนของครูผู้สอนภาษาจีน ทั้งครูชาวไทยผู้สอนภาษาจีนและครูชาวจีน …Continue reading