แบบกรอกคะแนนกลางภาคสำหรับครูประจำวิชา 2564

วิธีการดาวน์โหลดไฟล์จาก Browser GooGle Chorme

  1.กดคลิกขวาที่ลิ้ง

  2.ไปที่หัวข้อ “บันทึกเป็นลิ้ง” หรือ “Save link as” จากนั้นกดเซฟ

  3.นำเมาส์ไปที่ลูกศรชี้ขึ้น จากนั้น กดคำว่า “เก็บไว้”  หรือ “Keep”

วิธีการดาวน์โหลดไฟล์จาก Browser Internet  Explorer

  1.กดดาวน์โหลดที่ลิ้งได้เลยครับ

———————————————————————————–

ประถมศึกษาปีที่1

ประถมศึกษาปีที่2

ประถมศึกษาปีที่3

ประถมศึกษาปีที่4

ประถมศึกษาปีที่5

ประถมศึกษาปีที่6

 

มัธยมศึกษาปีที่1

มัธยมศึกษาปีที่2

มัธยมศึกษาปีที่3

มัธยมศึกษาปีที่4

มัธยมศึกษาปีที่5

มัธยมศึกษาปีที่6