ระดับประถมศึกษา

ไฟล์ประเมินคิดวิเคราะห์ 62 ระดับประถมศึกษา

ไฟล์ประเมินคิดวิเคราะห์ 63 ป.4-6

 

ระดับมัธยมศึกษา

ไฟล์ประเมินคิดวิเคราะห์ 62 ระดับมัธยมศึกษา

ไฟล์ประเมินคิดวิเคราะห์ 63 ม.1-3