เปิดโลกการเรียนรู้นักเรียน ป.5 (เวียงกุมกาม)

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อส่งเสริม …Continue reading

การแข่งขันฟุตบอล”ฉงซินคัพ ครั้งที่ 13″ (ระดับอนุบาล)

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียน …Continue reading

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2563

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง …Continue reading

การประกวดจงกั๋วหวาหว่า 2563

ระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมการประกวดตี๋หมวยสวยเก่ง ระดับชั้นอนุบาล1-3 เพื่อส่งเสริม …Continue reading

กิจกรรมวันคริสต์มาส Christmas Day 2019

สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส Christmas Day 2019 …Continue reading

ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเทควันโดรายการ CMU TAEKWONDO OPEN 9

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดี นักกีฬา ช.ซ.ว. คนเก่ง ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน …Continue reading

เปิดโลกการเรียนรู้สู่ดาราศาสตร์

สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้สู่ดาราศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อให้นักเรียน …Continue reading

รองอันดับ 3 หนูน้อยทูตวัฒนธรรม

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดี ด.ญ.ญานิรัตน์ วีระสุวรรณ นักเรียนชั้น ป.3/3 ที่ได้รับรางวัล …Continue reading

รองอันดับ1นางงามบุปผชาติ

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดี น.ส.กันติชา ทองจันทร์ นักเรียนชั้น ม.6/3 ที่ได้รับรางวัล …Continue reading

ร่วมกิจกรรมชมรมดนตรีจีนเชียงใหม่

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียน …Continue reading