รางวัลตำแหน่งที่ 3 การแข่งขันเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดี เด็กชายภีมภพ ศรีถาวร นักเรียนชั้น ป.2/3 ที่ได้รับเหรียญรางวัลตำแหน่งที่ 3 ประเภทเยาวชนชายอายุไม่เกิน 8 ปี จากการแข่งขันเทเบิลเทนนิสเพื่อความชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ประจาปี 2558 ระหว่างวันที่ 19 – 22 และ 27 – 29 พฤศจิกายน 2558 โดยสมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ กรุงเทพมหานคร

พิธีถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากร นักเรียน ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณและถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวามหาราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ระดับปฐมวัย

ระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 พร้อมมอบรางวัลให้กับพ่อดีเด่น

รางวัลพระราชทานศิลปกรรม จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดี เด็กชายถิรวัสสิ์ โพธิ์วงศ์ นักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศงานสร้างสรรค์ด้านทัศนศิลป์ ประเภทศิลปกรรม ระดับอนุบาล จากการประกวดศิลปกรรม “นำสิ่งที่ดีสู่ชีวิต” ครั้งที่ 27 โดยกลุ่มบริษัทโตชิบา ประเทศไทย โดยเข้ารับพระราชทานรางวัลประกวด จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

 

“หนูน้อยปฐมวัยเอกชนเชียงใหม่ร่วมใจถวายพระพร”

ตัวแทนคณะครูและนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมถวายพานพุ่มสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกล่าวถวายพระ ในกิจกรรม “หนูน้อยปฐมวัยเอกชนเชียงใหม่ร่วมใจถวายพระพร” จัดโดย ฝ่ายปฐมวัย สมาคมโรงเรียนเอกชนเชียงใหม่ ณ อาคารอนุสรณ์ 80 ปี โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัยเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558

การประกวดตี๋หมวยสวยเก่ง

ระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมการประกวดตี๋หมวยสวยเก่ง ระดับชั้นอนุบาล1-3 เพื่อส่งเสริมทักษะพัฒนาการของนักเรียนให้เหมาะสมตามวัย เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2558

การซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัย ประจำปี 2558

ฝ่ายอาคารสถานที่ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้ตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน เพื่อให้คณะครู บุคลากร นักเรียน และ ผู้ปกครองมีความมั่นใจในเรื่องมาตรการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง จึงจัดโครงการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีการศึกษา 2558 ขึ้น โดยทีมวิทยากรจากเทศบาลตำบลหนองผึ้ง เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558

การแข่งขันกีฬาสีภายในระดับประถมศึกษา ประจำปี 2558

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดการแข่งขันกีฬาสีภายในระดับประถมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 “ฉงซินเกมส์” เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีระเบียบวินัยรู้จักเสียสละอดทน และมีความสมัครสมานสามัคคี เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558

ตรวจสุขภาพช่องปากและฟันนักเรียนปฐมวัย

งานอนามัยโรงเรียน ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมตรวจประเมินช่องปากและฟันเบื้องต้น สำหรับนักเรียนระดับชั้นปฐมวัย โดยเจ้าหน้าที่ งานทันตกรรม โรงพยาบาลสารภี

การประกวดการประดิษฐ์กระทง

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมการประกวดการประดิษฐ์กระทง เนื่องในประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2558