กีฬาสีปฐมวัย 2563 (การแข่งขันชั้น อ.3)

บรรยากาศการแข่งขันกีฬาสีชั้นอนุบาล 3

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chongfahxinsheng&set=a.3959787984064221

กีฬาสีปฐมวัย 2563 (พิธีเปิดการแข่งขัน)

บรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขันระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดการแข่งขันกีฬาสี “ฉงซิน 2020” ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีคุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ รักษาการประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมกีฬาสีนักเรียนปฐมวัย เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย การแข่งขันกีฬาสีประกอบด้วย คณะสี 4 สี คือ สีแสด สีชมพู สีเขียว และสีม่วง โดยมี กรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหารโรงเรียน นายกสมาคมผู้ปกครองและครูฯ และนักเรียนร่วมกิจกรรม ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2564 ณ สนามฟุตบอล แผนกปฐมวัย สามารถ

รับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chongfahxinsheng&set=a.3959599497416403

กิจกรรมสูทกรรมวิชาลูกเสือและเนตรนารี

วันที่ 3 มีนาคม 2564 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมสูทกรรมในวิชาลูกเสือระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อฝึกทักษะการประกอบอาหารยังชีพซึ่งเป็นหนึ่งในเนื้อหาในที่อยู่ในกิจกรรมลูกเสือ–เนตรนารีของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ ลานกิจกรรม โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แผนกประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chongfahxinsheng&set=a.3957261240983562

ค่ายบูรณาการการเรียนรู้ เรียน เล่น เต้น คิด ป.3

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการการเรียนรู้ เรียน เล่น เต้น คิด นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เพื่อให้นักเรียนพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการทางศิลปะ และพัฒนาสมรรถภาพและความเคลื่อนไหวทางร่างกาย ทั้งเกิดความรัก ความสามัคคีในการทำกิจกรรมร่วมกัน สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ณ อาคารวาณิชบำรุง โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chongfahxinsheng&set=a.3957186200991066

ค่ายวิชาการนักเรียน ม.6 รุ่นที่ 18

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ รุ่นที่ 18 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมและทบทวนความรู้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย โดยกิจกรรมในครั้งนี้นักเรียนจะได้เรียนเทคนิคการทำโจทย์ข้อสอบและการคิดวิเคราะห์ข้อสอบ โดยอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ โดยมีคุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ รักษาการประธานกรรมการอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายวิชาการ กิจกรรมค่ายวิชาการนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม อาคารฉงซิน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chongfahxinsheng&set=a.3954707011238985

เชิญชวนผู้สนใจประกอบการร้านอาหาร ขนม ในโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง มีความประสงค์คัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร ขนม ประจำปีการศึกษา 2564📌 จำหน่ายแบบข้อเสนอผู้ประกอบการ วันที่ 1 – 19 มีนาคม 2564 ในวันทำการ เวลา 08.30-15.00 น. ในราคาชุดละ 50 บาท ณ ห้องประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 ตึกอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แผนกประถมศึกษา-มัธยมศึกษา☎️ สอบถามเพิ่มเติม 053-105075 และ 053-105076📌

หมายเหตุ : จำนวนนักเรียนชั้นปฐมวัยประมาณ 620 คน , ชั้น ป.1 – 3 ประมาณ 820 คน และชั้น ป.4 – ม.6 ประมาณ 1,800 คน

จกรรมหนูน้อยจิตสาธารณะ (อนุบาล3กลุ่ม3)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 แผนกปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมนำนักเรียนชั้นอนุบาล 3/5 และ อนุบาล 3/6 จัดกิจกรรม “หนูน้อยจิตสาธารณะ เราทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมทำบุญและดูแลรักษาความสะอาดบริเวณวัด เพื่อสร้างวินัยเยาวชนให้มีความรับผิดชอบ ช่วยเหลือ และสร้างความตระหนักช่วยกันรักษาความสะอาด ณ วัดศรีสองเมือง และวัดศรีบุญเรือง สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chongfahxinsheng&set=a.3937966189579734

กิจกรรมหนูน้อยจิตสาธารณะ (อนุบาล3กลุ่ม2)

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 แผนกปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมนำนักเรียนชั้นอนุบาล 3/3 และ อนุบาล 3/4 จัดกิจกรรม “หนูน้อยจิตสาธารณะ เราทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมทำบุญและดูแลรักษาความสะอาดบริเวณวัด เพื่อสร้างวินัยเยาวชนให้มีความรับผิดชอบ ช่วยเหลือ และสร้างความตระหนักช่วยกันรักษาความสะอาด ณ วัดนันทาราม และวัดต้นโชคหลวง สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chongfahxinsheng&set=a.3932131593496527

อวยพรกงสุลใหญ่จีนประจำเชียงใหม่

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ รักษาการประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง นำคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหารและครูจีน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เข้าอวยพรเนื่องในเทศกาลตรุษจีน แด่ท่านอู๋ จื้ออู่ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำเชียงใหม่ ณ สถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน จังหวัดเชียงใหม่2021年2月24日,公立崇华新生华立基金会及学校主席代理陈潮真先生,带领基金会及学校领导、中国籍教师代表齐聚领馆,向中华人民共和国驻清迈总领馆吴志武总领事拜年贺岁,并送上最诚挚美好的新春祝福。

กิจกรรมหนูน้อยจิตสาธารณะ (อนุบาล3)

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 แผนกปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมนำนักเรียนชั้นอนุบาล 3/1 และ อนุบาล 3/2 จัดกิจกรรม “หนูน้อยจิตสาธารณะ เราทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมทำบุญและดูแลรักษาความสะอาดบริเวณวัด เพื่อสร้างวินัยเยาวชนให้มีความรับผิดชอบ ช่วยเหลือ และสร้างความตระหนักช่วยกันรักษาความสะอาด ณ วัดดอนจั่น และวัดเชียงแสนสามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chongfahxinsheng&set=a.3927608583948828