พิธีมอบธงและแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีมอบธงสภานักเรียน และพิธีแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน …Continue reading

ภาษาจีนเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 16 (นานาชาติ)

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีเด็กเก่งช่องฟ้าซินเซิงฯ ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน …Continue reading

การประกวดสุนทรพจน์จีน “ลี่ หวา เปย”

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดการแข่งขัน “การประกวดสุนทรพจน์และความสามารถภาษาจีนระดับมัธยมศึกษา …Continue reading

กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย

ระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย ประจำปีการศึกษา 2562 …Continue reading

กิจกรรมสานสัมพันธ์ครูและบุคลากร 2562

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ครูและบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2562 …Continue reading

รางวัลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส เชียงใหม่โอเพ่น

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดี นักเรียนที่ได้รับรางวัล …Continue reading

รางวัลการแข่งขันประกวดวาดภาพ

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดี นักเรียนที่ได้รับรางวัล …Continue reading

รางวัลการแข่งขันโอลิมปิกหุ่นยนต์

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดี เด็กชายธนวิชญ์ รักรังสี …Continue reading

รางวัลประกวดทำพานไหว้ครู ปีการศึกษา 2562

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดี ห้องเรียนที่ได้รับรางวัล …Continue reading

กีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาคเชียงใหม่ 2562

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนภูมิภาค จังหวัดเชียงใหม่ …Continue reading