กิจกรรมวันตรุษจีน ระดับปฐมวัย

ระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2563 เพื่อให้นักเรียนปฐมวัย …Continue reading

แสดงความยินดีศิษย์เก่าคนเก่ง

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมแสดงความยินดีศิษย์เก่าคนเก่งของโรงเรียน ในโอกาสเข้ารับ …Continue reading

อวยพรสื่อมวลชนเชียงใหม่

งานประชาสัมพันธ์ นำตัวแทนนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เข้ามอบกระเช้าส้มมงคล …Continue reading

คณะมังกรและสิงโตสร้างเสริมความมงคล

เนื่องในวันวิชาการและบูรณาการวันตรุษจีน คณะมังกรและสิงโต โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง …Continue reading

กิจกรรมวันวิชาการและวันตรุษจีน

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหาร …Continue reading

ร่วมมอบกระเช้าส้มมงคล

เนื่องในเทศกาลตรุษจีน โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง นำโดยคณะผู้บริหารโรงเรียน และงานประชาสัมพันธ์ …Continue reading

พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนฯ วันสถาปนายุวกาชาดไทย

เนื่องในวันที่ 27 มกราคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง …Continue reading

รับมอบโต๊ะเทเบิลเทนนิสและอุปกรณ์การฝึกซ้อม

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียน …Continue reading

การประกวดตี๋หมวยสวยเก่ง

ระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมการประกวดตี๋หมวยสวยเก่ง ระดับชั้นอนุบาล1-3 …Continue reading

พิธีเลี้ยงอำลาตำแหน่งกงสุลใหญ่จีน ประจำเชียงใหม่

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง และประธานบริหารโรงเรียน …Continue reading