กิจกรรมวันวิชาการและวันตรุษจีน

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียน เป็นประธาน …Continue reading

แสดงความยินดีรางวัลครูดีเด่นและครูดีศรีสถาบัน

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง พร้อมคณะครู บุคลากร ร่วมแสดงความยินดี …Continue reading

กิจกรรมวันตรุษจีน ระดับปฐมวัย

ระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2563 เพื่อให้นักเรียนปฐมวัย  …Continue reading

เชิญชวนผู้สนใจประกอบการร้านอาหาร ขนม ในโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง มีความประสงค์คัดเลือกผู้ประกอบการร้านอาหาร ประจำปีการศึกษา 2563 …Continue reading

รางวัลรองชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟ

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดี ด.ช.วรธนัตถ์ ก๊กเซ้ง โซ นักเรียนชั้น ป.1/2 ที่ได้รับรางวัล …Continue reading

รางวัลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส โรตารีคัพ เชียงราย

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีนักกีฬาของโรงเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน …Continue reading

รางวัลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส “KMITL GO 2020″

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเทเบิลเทนนิส …Continue reading

รางวัลคนดีศรีพลศึกษาเชียงใหม่

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดี นายกฤษดา กิตติยะ ผู้ฝึกสอนกีฬาเทเบิลเทนนิส …Continue reading

เปิดโลกการเรียนรู้นักเรียน ป.5 (เวียงกุมกาม)

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพื่อส่งเสริม …Continue reading

การแข่งขันฟุตบอล”ฉงซินคัพ ครั้งที่ 13″ (ระดับอนุบาล)

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียน …Continue reading