กิจกรรมหรรษาก่อนประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัย

ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมหรรษาก่อนประเมินพัฒนาการนักเรียนปฐมวัยขึ้นเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ณ อาคารหัวเฉียว ระดับปฐมวัย …Continue reading

การดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้ขอความร่วมมือจากเทศบาลตำบลหนองผึ้ง ดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำ …Continue reading

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนอนุบาล3

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2562
…Continue reading

ดำเนินงานจัดทำจุดคัดกรอง

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ดำเนินงานเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ …Continue reading

เปิดบ้านห้องเรียนต้นแบบภาษาจีนครั้งที่ 9

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมเปิดบ้านห้องเรียนต้นแบบภาษาจีนครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562  …Continue reading

พิธีมอบรางวัลนักเรียนปฐมวัย (กิจกรรมดาวดวงน้อย)

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีกับนักเรียน …Continue reading

พิธีมอบรางวัลนักเรียนปฐมวัย (กีฬา)

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีกับนักเรียน …Continue reading

กิจกรรมสร้างความตระหนักและป้องกันจากเชื้อไวรัสโคโรนา

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง โดยคุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา  …Continue reading

8 วิธีป้องกันตัวเองแบบง่ายๆ ให้ห่างอันตรายจาก “ฝุ่นจิ๋ว”

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนะนำวิธีปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันอันตรายจากสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก …Continue reading