“รางวัลหนูน้อยรักสะอาด” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ทำพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมแสดงความยินดี นักเรียนระดับปฐมวัยที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น “หนูน้อยรักสะอาด” ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ดังนี้
เตรียมอนุบาล 1 ห้อง 1 เด็กชายธฤตมัต ธิวโต และเด็กหญิงชัญญา จาง
เตรียมอนุบาล 1 ห้อง 2 เด็กชายกฤษฎิ์ ณ น่าน และเด็กหญิงเกสรา อุโษฆษกิจ
อนุบาล 1 ห้อง 1 เด็กชายภัทร พีระกุล และเด็กหญิงนิธิกาน สุวรรณทวีศรี
อนุบาล 1 ห้อง 2 เด็กชายชนนน กิ่งโคกกรวด และเด็กหญิงเบญญาภา อินทะจักร์
อนุบาล 1 ห้อง 3 เด็กชายณภัทร ศิลาพงษ์ และเด็กหญิงนฎา เหมธนทรัพย์
อนุบาล 1 ห้อง 4 เด็กชายอี้ผิง ซือ และเด็กหญิงรัชต พยุงวงษ์
อนุบาล 2 ห้อง 1 เด็กชายณัฐปภัชร รัตนวิริยะชัย และเด็กชายปุญยนุช ตุ้ยศรี
อนุบาล 2 ห้อง 2 เด็กชายปุญญพัฒน์ สุทธิกุล และเด็กหญิงวริณยา สมานพันธุ์วัฒน์
อนุบาล 2 ห้อง 3 เด็กชายปภาวิน รุจนเสรี และเด็กหญิงภิญญาพัชญ์ แซ่ลิ้ม
อนุบาล 2 ห้อง 4 เด็กหญิงญาณิรัตน์ วีระสุวรรณ และเด็กหญิงธนัฐตา ปัญญารัตน์
อนุบาล 3 ห้อง 1 เด็กชายธรีวัฒน์ กองอินทร์ และเด็กหญิงณัฐณิชา พิม
อนุบาล 3 ห้อง 2 เด็กชายเอื้ออังกูร กันธะตา และเด็กหญิงกัญญาวีร์ อุปธรรม
อนุบาล 3 ห้อง 3 เด็กชายธนากร วัฒนา และเด็กหญิงปริยากร ธรรมชัย
อนุบาล 3 ห้อง 4 เด็กชายธนากร โคว และเด็กหญิงธนิสร สมณะ
อนุบาล 3 ห้อง 5 เด็กชายศุภกฤษ์ มาริและเด็กชายอริญชยา ทองอิสสระ
อนุบาล 3 ห้อง 6 เด็กชายนนทกานต์ สมธรรม และเด็กหญิงดารินยา ศรีวิชัยนันท์

วงดุริยางค์ช่องฟ้าฯ ชนะเลิศการประกวดโยธวาฑิต

chong-1

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดี วงดุริยางค์โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท จากการประกวดวงโยธวาฑิต ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน ประจำปี 2558 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต่อยอดให้กับเยาวชนที่เป็นสมาชิกโครงการธนาคารโรงเรียน ได้แสดงศักยภาพด้านดนตรี ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และแสดงความสามารถในสิ่งที่ตนเองถนัด เมื่อวันเสาร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2558 ณ สนามกีฬาจังหวัดลำพูน

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง รายการซูเปอร์จิ๋ว ช่วง Super Challenge ครั้งที่ 2

นักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ออกอากาศรายการซูเปอร์จิ๋ว ช่วง Super Challenge ครั้งที่ 2 โดยเป็นช่วงที่จัดโครงการแข่งขันกระโดดเชือกสามัคคี ไทยแลนด์ ชาเลนจ์ เรคคอร์ด 300 คน โดยสามารถทำสถิติกระโดดได้ 8 ครั้ง เป็นอันดับ 2 ของตาราง ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 ทางช่อง 1 เวิร์คพอยท์

แสดงความยินดีนักเรียนสอบผ่านการวัดระดับความรู้ภาษาจีน HSK

คุณจิว์ตี้ แซ่หลี่ ครูใหญ่ฝ่ายภาษาจีนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ทำพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมแสดงความยินดี นักเรียนที่สอบผ่านการวัดระดับความรู้ภาษาจีน(HSK) ข้ามระดับ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558

นักเรียนช่องฟ้าฯบันทึกเทปรายการซูเปอร์จิ๋ว ครั้งที่ 2

นักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมบันทึกเทปรายการ ซูเปอร์จิ๋ว ช่วง Super Challenge ครั้งที่ 2 โดยเป็นช่วงที่จัดโครงการแข่งขันกระโดดเชือกสามัคคี ไทยแลนด์ ชาเลนจ์ เรคคอร์ด 300 คน สามารถทำสถิติกระโดดได้ 8 ครั้ง ซึ่งเทปบันทึกของโรงเรียนจะออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 – 09.00 ทางช่อง 1 เวิร์คพอยท์

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 3

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ระดับปฐมวัย จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 3 เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

โรงเรียนต้นแบบปลอดน้ำอัดลมและขนมกรุบกรอบ

คุณวิรัตน์ ศานติอาภา ผู้จัดการโรงเรียน เป็นตัวแทนรับมอบป้ายประกาศจากการเข้าร่วมโครงการ “โรงเรียนต้นแบบปลอดน้ำอัดลมและขนมกรุบกรอบ อำเภอสารภี ภายใต้โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กวัยเรียน ปี 2558″ โดย คณะกรรมการพัฒนางานสาธารณสุข อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

12186675_959375430772173_8994642395583058961_o

ร่วมยินดีคณะครูเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จาก ม.ราชภัฏเชียงใหม่

คุณวิรัตน์ ศานติอาภา ผู้จัดการ , ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมแสดงความยินดีคณะครูที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คณะครุศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปี 2558 ดังนี้
1.ครูสิทธิศักดิ์ บัวลอยลม
2.ครูขนิษฐา ใจเย็น
3.ครูเกสรา สิทธิโอด
4.ครูศิวพร จอมนงค์

คณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิดอาคารโรงเรียนกวงหมิงหัวเฉียว

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ กรรมการอำนวยการด้านการศึกษามูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา คุณจิว์ตี้ แซ่หลี่ ครูใหญ่ฝ่ายภาษาจีน ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสเปิดอาคารเรียน 2 โรงเรียนกวงหมิงหัวเฉียว อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นโรงเรียนในเครือข่ายชมรมโรงเรียนสอนภาษาจีนภาคเหนือ แห่งประเทศไทย โดยมีคุณเฉา เสี่ยวเหลียง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2558

ศิษย์เก่าช่องฟ้าฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดนางฟ้าติดปีก ซีซั่น2

chong_cher copy

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดี น้องเฌอ หรือ นางสาวพิตรพิชชา ภักดี ศิษย์เก่ารุ่นที่ 8 ซึ่งสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รุ่นอัฎฐนิรันดร์ ปีการศึกษา 2554 จาก โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ที่คว้ารางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันรายการ The Angel นางฟ้าติดปีก ซีซั่น 2 คนที่สองของเมืองไทย โดยมีคุณธัญ กาญจน์วัฒนานนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน ร่วมแสดงความยินดี