พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอล “ฉงซินคัพ ครั้งที่ 12” (ระดับอนุบาล)

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียน …Continue reading

กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ

งานแนะแนว โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 …Continue reading

การซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัย

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดโครงการอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ) …Continue reading

พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนฯ เนื่องในวันสถาปนายุวกาชาดไทย

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย …Continue reading

เด็กเก่งเวทีประกวด MMM 2018

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงณิชญา ตรีเมฆ (น้องต้นหนาว) นักเรียนชั้นอนุบาล 2/1 …Continue reading

กิจกรรม “เบ๊นโบ๊ท โชว์”

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมกับ บริษัท แก๊ก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จัดกิจกรรม “เบ๊นโบ๊ท โชว์” …Continue reading

ฟุตบอล “ฉงซินคัพ ครั้งที่ 12” (ระดับอนุบาล)

คุณวิรัตน์ ศานติอาภา เลขาธิการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และผู้จัดการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง …Continue reading

กิจกรรมวันวิชาการ ปีการศึกษา 2561

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียน …Continue reading

กิจกรรมตรุษจีนปฐมวัย 2562

ระดับปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี 2562 ผ่านกิจกรรมและฐานการเรียนรู้ต่างๆ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562

รับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ลิ้งค์ https://www.facebook.com/pg/chongfahsinseung/photos/?tab=album&album_id=2161620097214361&__tn__=-UC-R

ตรุษจีนไนท์บาซาร์เชียงใหม่

การแสดงวัฒนธรรมจีนที่สวยงาม โดยคณะนาฏศิลป์จีนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ในกิจกรรม “ตรุษจีนไนท์บาซาร์ เชียงใหม่” …Continue reading