ขอความร่วมมือสแกน QR-code ลงทะเบียน ระบบ “ไทยชนะ”

✅ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอความร่วมมือผู้ปกครองและผู้มาติดต่อทุกท่าน ที่เข้ามาติดต่อกับทางโรงเรียน กรุณาสแกน QR-code ลงทะเบียน ระบบแฟลตฟอร์ม “ไทยชนะ” ทั้งเข้าและออก ทุกครั้ง‼💯
⚠️ เพื่อติดตามเฝ้าระวังตามมาตรการของ ศบค.

แผนผังเส้นทางการจราจรโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ในสถานการณ์ โควิด-19

ประชาสัมพันธ์แผนผังเส้นทางการจราจรโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แผนกปฐมวัย ในสถานการณ์ โควิด-19 วันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
📌📌เส้นทางการจราจรแต่ละช่วงเวลาไม่เหมือน รบกวนดูเส้นทางเพื่อลดปัญหาในการเดินรถครับ

✅แผนกปฐมวัย
▶️เวลา 06.30 – 08.00 น. และ เวลา 15.00 – 18.00 น.
ผู้ปกครอง / ผู้มาติดต่อ เข้าประตู 1 และ ออกประตู 2
▶️เวลา 08.00 น. – 15.00 น.
ผู้ปกครอง / ผู้มาติดต่อ เข้าและออก ประตู 1 เท่านั้น

✅แผนกประถมศึกษา-มัธยมศึกษา
▶️เวลา 06.30 – 08.15 น. และ เวลา 16.30 – 18.30 น.
ผู้ปกครอง / ผู้มาติดต่อ เข้าประตู 1 และ ออกประตู 2
▶️เวลา 08.15 น. – 16.30 น.
ผู้ปกครอง / ผู้มาติดต่อ เข้าและออก ประตู 1 เท่านั้น

การอบรมรอบรู้สุขอนามัยในโรงเรียน เพื่อรองรับสถานการณ์โควิด-19

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เป็นประธานการจัดอบรมและบรรยายเรื่อง “รอบรู้สุขอนามัยในโรงเรียน เพื่อรองรับสถานการณ์ COVID-19” โดยได้รับเกียรติจาก คุณดุษฎี พงศ์อุดม หัวหน้าแผนกชุมชนและส่งเสริมสุขภาพ งานส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค พร้อมคณะ มาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 2 ตึกอำนวยการ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/chongfahsinseung/photos/?tab=album&album_id=3216002821776078&__tn__=-UC-R

แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

😷🏫 แนวปฏิบัติการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง
🥰 ห่ า ง กั น แต่ไม่ห่างไกล 🙆
✅มั่นใจ ✅ปลอดภัย ✅เมื่อมาโรงเรียน 🏫
❤แนวปฏิบัติสำหรับนักเรียน
💙แนวปฏิบัติสำหรับผู้ปกครอง
🏫⚠️ขอให้ทุกท่านให้ความร่วมมือและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด💙❤

ประชุมผู้ประกอบการร้านค้าและคนขับรถรับส่งนักเรียน

วันที่ 23 มิถุนายน 2563 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดประชุมผู้ประกอบการร้านค้า และคนขับรถรับส่งนักเรียน เพื่อชี้แจงนโยบายการดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของโรงเรียน พร้อมทั้งแจ้งขั้นตอนการเข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัย ให้กับผู้ปกครองก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงพยาบาลลานนา ต่อไป

ต้อนรับคณะทำงานติดตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2563 โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง นำโดย คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา และประธานบริหารโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ให้การต้อนรับ คุณเปรม ศรีวิชัยลำพรรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมคณะทำงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมเพื่อการประเมินตนเองสำหรับสถานศึกษาในการเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ก่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แผนกปฐมวัย และแผนกประถมศึกษา-มัธยมศึกษา

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/chongfahsinseung/photos/?tab=album&album_id=3207073356002358&__tn__=-UC-R

การตรวจ COVID-19 ผู้บริหาร ครู บุคลากร

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงฯ สร้างความมั่นใจตรวจ COVID-19 ครูไทย-ครูจีน 💯%
🏫โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง โดยผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ตลอดจนนักการ ภารโรง เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างความมั่นใจ ความปลอดภัย ให้กับผู้ปกครองในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ที่กำลังจะมาถึงนี้ ซึ่งพบผลตรวจเป็นลบทั้งหมด โดยเข้ารับการตรวจ ณ โรงพยาบาลลานนา ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน 2563
😷为加强疫情防控,保证顺利开学,2020年6月17-18日,崇华新生华立学校全体教职工赴兰纳医院进行了新冠病毒检测。众志成城,抗击疫情。

สามารถรับชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่ https://www.facebook.com/pg/chongfahsinseung/photos/?tab=album&album_id=3194850607224633&__tn__=-UC-R

รายละเอียดวิธีการสั่งซื้อเครื่องแบบนักเรียน

logo school vector 1

ด้วยโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้กำหนดให้มีการจำหน่ายชุด และอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย ของโรงเรียน ระหว่างวันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ ห้องธุรการ ฝั่งปฐมวัย และ โถงหน้าห้องการเงิน ชั้น 2 ตึกอำนวยการ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้กำหนดข้อปฏิบัติในการติดต่อซื้อชุดและอุปกรณ์เครื่องแต่งกายของโรงเรียน เพื่อควบคุมและป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

โดยขอความร่วมมือผู้ปกครองที่มาติดต่อสั่งซื้อในการปฏิบัติตน ดังนี้

​​1. วัดขนาดรูปร่างของนักเรียน แล้วนำมาเทียบกับตารางวัดไซส์ และเลือกประมาณขนาด ที่ต้องการ (ในวันจำหน่าย ไม่จัดให้มีการลองชุด)
สามารถดูตารางไซส์เครื่องแบบอนุบาลได้ที่ http://www.chongfah.ac.th/?p=86749
สามารถดูตารางไซส์เครื่องแบบประถม-มัธยมได้ที่ http://www.chongfah.ac.th/?p=86787

​​2. เตรียมปากกาส่วนตัวมาจากที่บ้าน และสวมหน้ากากอนามัย

​​3. วัดไข้ กดเจลล้างมือ ณ จุดคัดกรอง

​​4. การสั่งซื้อ
– รับเอกสารจากเจ้าหน้าที่และกรอกเอกสารใบสั่งซื้อเครื่องแบบนักเรียน พร้อมชำระเงิน
– หรือปริ้นและกรอกเอกสารมาจากที่บ้านแล้ว ให้นำเอกสารมาชำระเงิน
สามารถดาวน์โหลดใบสั่งซื้อเครื่องแบบอนุบาลได้ที่นี่ ใบสั่งซื้อเครื่องแบบอนุบาล-63
สามารถดาวน์โหลดใบสั่งซื้อเครื่องแบบประถม-มัธยมได้ที่นี่ ใบสั่งซื้อเครื่องแบบ-63

​​5. นำใบเสร็จมารับชุดและอุปกรณ์เครื่องแต่งกายตามที่สั่ง ณ ห้องขาย ชั้น 1 ตึกอำนวยการ

​ในการนี้ ทางโรงเรียนจึงขออนุญาตใช้อาคารดังกล่าวในการจำหน่ายชุดและอุปกรณ์เครื่องแต่งกายของโรงเรียน โดยจะดำเนินการควบคุมและป้องกันในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ตารางวัดไซส์เครื่องแบบนักเรียนและใบสั่งซื้อระดับประถม-มัธยม

สามารถดาวน์โหลดใบสั่งซื้อเครื่องแบบนักเรียนระดับประถม-มัธยมได้ที่นี่ ใบสั่งซื้อเครื่องแบบ-63

ตารางวัดไซส์เครื่องแบบนักเรียนอนุบาล หน่วยวัด : นิ้ว

ตารางวัดไซส์เครื่องแบบนักเรียนและใบสั่งซื้อระดับปฐมวัย

สามารถดาวน์โหลดใบสั่งซื้อเครื่องแบบนักเรียนระดับปฐมวัยได้ที่นี่ ใบสั่งซื้อเครื่องแบบอนุบาล-63

ตารางวัดไซส์เครื่องแบบนักเรียนอนุบาล หน่วยวัด : นิ้ว