รางวัลการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 47 “ลำพูนเกมส์”

🏆👏🥇🥈🥉โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 47 “ลำพูนเกมส์” ระหว่างวันที่ 14-23 มกราคม 2565 โดยในการแข่งขันในครั้งนี้มีนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เข้าร่วมการแข่งขัน ได้แก่🌟ชนิดกีฬาว่ายน้ำ🥇นายอังกฤษ ทองขันธ์ ชั้น ม.6/2 รางวัล 3 เหรียญทอง ท่ากบ 200 เมตร ท่ากบ 100 เมตร ท่ากบ 50 เมตร และ 1 เหรียญทองแดง ว่ายเดียวผสม 400 เมตร🥇นางสาวพัชรพร จำปาศรี ชั้น ม.4/6 รางวัล 1 เหรียญทอง ท่าฟรีสไตล์ 800 เมตร และ 1 เหรียญทองแดง ท่าฟรีสไตล์ 400 เมตร🥈นายคณพร แก้วเกษ ชั้น ม.4/6 รางวัล 1 เหรียญเงิน ท่ากบ 50 เมตร🌟ชนิดกีฬาเทเบิลเทนนิส🥈เด็กชายภีมภพ ศรีถาวร ชั้น ม.2/3 รางวัล 1 เหรียญเงิน ประเภททีมชาย🌟ชนิดกีฬายิงปืน🥇นางสาวธัญชนก คำจม ชั้น ม.4/4 รางวัล 4 เหรียญทอง ประเภท ปืนสั้นอัดลมหญิง ปืนสั้มอัดลมหญิง(ทีมหญิง) ปืนสั้นอัดลมคู่ผสม ปืนสั้นหญิง(ทีมหญิง)🥈นายพีรภัทร งามชาติ ชั้น ม.3/4 รางวัล 1 เหรียญเงิน ประเภท ปืนสั้นยิงเร็ว(ทีมชาย)

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ดำเนินการทำความสะอาดตามมาตรการโรคโควิด-19🍀โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้ดำเนินการทำความสะอาดห้องเรียน อุปกรณ์การเรียน และพื้นที่โดยรอบด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ในช่วงงดการเรียนรูปแบบปกติ (On-Site) ระหว่างวันที่ 24 – 28 มกราคม 2565 เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษาของกรมอนามัย

ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เรื่อง แจ้งเหตุการณ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อโควิด-19 นักเรียนระดับชั้น ป.6/1

จากการที่ได้รับแจ้งเหตุการณ์เกี่ยวกับโรคติดเชื้อโควิด-19 นักเรียนระดับชั้น ป.6/1

ทางโรงเรียนได้ดำเนินการทำความสะอาดห้องเรียน อุปกรณ์การเรียน และพื้นที่โดยรอบด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในห้องที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษาของกรมอนามัย

📣📣 ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์

ในสถานการณ์ COVID-19 และหยุดเรียนเนื่องในวันตรุษจีน 📌งดเรียนรูปแบบปกติ (On-Site) โดยจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 24-28 ม.ค. 2565 📌📌หยุดเรียนเนื่องในวันตรุษจีน ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. – 4 ก.พ. 2565 😷ทั้งนี้ขอความร่วมมือทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด🍀

ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เรื่อง แจ้งให้เฝ้าระวังและสังเกตอาการกรณีรับแจ้งนักเรียนเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เรื่อง แจ้งให้เฝ้าระวังและสังเกตอาการกรณีรับแจ้งนักเรียนมีผลการตรวจ ATK เป็นบวก

ประกาศประเมินคัดเลือก(รอบ2) ปีการศึกษา 2565 วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 เริ่มเวลา 08.30 – 12.00 น.

 

 

 

 

ประกาศประเมินคัดเลือก(รอบ2) ปีการศึกษา 2565
วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2565 เริ่มเวลา 08.30 – 12.00 น.

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คลิกที่นี่

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คลิกที่นี่

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ไม่มีการประเมินคัดเลือก คลิกที่นี่

การตรวจโควิด-19 ครู บุคลากร ด้วย ATK

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนแบบ On-Site ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดให้คณะครู บุคลากร ของโรงเรียนให้ได้รับการตรวจโควิด-19 ด้วย Antigen Test Kit (ATK) เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ปกครองและนักเรียน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 COVID Free Setting และ UP-DMHTT 🍀ผลการตรวจเป็นลบพร้อมเปิดเรียนอย่างปลอดภัย

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=chongfahxinsheng&set=a.4979703022072707

ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เรื่อง การเปิดเรียนรูปแบบปกติ (On-Site) นักเรียนระดับชั้น ป.4 – ม.6