การซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัย (ระดับปฐมวัย) ปีการศึกษา 2560

แผนกปฐมวัย โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน …Continue reading

พิธีจบหลักสูตรนักเรียนชั้นมัธยม 3 และ 6 ปีการศึกษา 2560

คุณเหริน ยี่เซิง กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีจบหลักสูตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 …Continue reading

กิจกรรมอบรมโครงการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์ จัดกิจกรรมการอบรมตาม “โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในนักเรียน ( D.A.R.E.ประเทศไทย )” โดยหลักการสำคัญของกิจกรรม D.A.R.E. คือการให้ข้อมูลและทักษะที่จำเป็นแก่เด็กนักเรียนเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรือการใช้ความรุนแรง

รางวัลเข้าร่วมแข่งขันทักษะหน่วยงานภายนอก (อนุบาล)

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีนักเรียนระดับปฐมวัยที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการ กีฬา รายการต่างๆ ดังนี้ …Continue reading

รางวัลการแข่งขันกีฬาภายนอก (อนุบาล)

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดี นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬารายการต่างๆ ดังนี้
 การแข่งขันจักรยานทรงตัว (กิจกรรมขาไถ) …Continue reading

รางวัลเข้าร่วมกิจกรรมดาวดวงน้อย (อนุบาล)

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบเกียรติบัตรพร้อมแสดงความยินดีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจรรมดาวดวงน้อย ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังนี้ …Continue reading

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2560

คุณไพฑูรย์ ตระการศิรินนท์ ประธานอำนวยการมูลนิธิช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุงวิทยา เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 เข้ารับวุฒิบัตรทั้งสิ้น 188 คน แบ่งเป็นนักเรียนชาย 86 คน และนักเรียนหญิง 102 คน พร้อมมอบเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นด้านต่างๆในระดับชั้นอนุบาล 3 โดยมีคณะกรรมการอำนวยการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู ผู้ปกครอง ร่วมพิธี ณ อาคารหัวเฉียว โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง แผนกปฐมวัย เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2561

 

สามารถเข้าชมภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ที่  https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1704194442956931.1073742842.159292904113767&type=3

รางวัลร้านจำหน่ายอาหารพื้นเมืองงานวันวิชาการ

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดี ห้องเรียนที่ได้รับรางวัลร้านจำหน่ายอาหารของกิ๋นพื้นเมือง งานวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีห้องเรียนได้รับรางวัลดังนี้ …Continue reading