โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิชญศิณี อะติวัตธนากานต์ ชั้น ป.2/5

…Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเทเบิลเทนนิสโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกตัวแทนเขต 5 ครั้งที่ 38

…Continue reading

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายณชนบ นิลพัฒนางกูร ชั้น ป.4/1

…Continue reading

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายคณิศร เรือนมั่นชั้น อ.3/5

…Continue reading

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายกฤติธี สาลานันท์ ชั้น ป.6/3

…Continue reading

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชมพูนุท แจ่มใส ชั้น ป.5/2

…Continue reading