ประกาศโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง เรื่อง การรับสมัครตำแหน่งงาน ☎️ 053-105075 ต่อ 207 (ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล)

รงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายธิปทาน เต๋จ๊ะ ชั้น ป.6/6

…Continue reading

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ที่ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ “เด็กและเยาวชนต้นแบบ คนดีวิถีพุทธ”

…Continue reading