กิจกรรมค่ายคุณธรรมปฐมวัย(อนุบาล2) ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม นักเรียนชั้นอนุบาล 2 ประจำปีการศึกษา 2561เพื่อปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับเด็กระดับปฐมวัย …Continue reading

กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ

งานแนะแนว โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 อาทิ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง หัวหิน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 ตึกอำนวยการ

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ

วันที่ 1 กรกฏาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ กองลูกเสือ โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จึงได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ เนตรนารี …Continue reading

การแสดงทางวัฒนธรรมจีน Lanna Expo 2018

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ร่วมนำคณะนักเรียนจัดแสดงทางวัฒนธรรมจีน ️ เพื่อส่งมอบความสุข  ความบันเทิงที่หลากหลายณ กิจกรรมงาน “ล้านนาเอ็กซ์โป 2018” (Lanna Expo 2018) …Continue reading

ค่ายคุณธรรม ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 …Continue reading

ต้อนรับน้องใหม่ปฐมวัยสู่รั้ว ช.ซ.ว.

แผนกปฐมวัย จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่สู่รั้วโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ประจำปีการศึกษา 2561 …Continue reading

ผู้ใหญ่ใจดี มอบอุปกรณ์กีฬาเทเบิลเทนนิส

โรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง ขอขอบคุณ คุณพูนศักดิ์ แซ่อึ้ง อดีตนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทย ️ และเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนช่องฟ้า  ร่วมมอบอุปกรณ์รองเท้ากีฬาเทเบิลเทนนิส BUTTERFLY LEZOLINE จำนวน 6 คู่ให้กับนักกีฬาเทเบิลเทนนิสโรงเรียนช่องฟ้าซินเซิงวาณิชบำรุง …Continue reading

เด็กเก่งรางวัลคะแนนสอบ O-NET ดีเยี่ยม

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดีนักเรียนที่มีคะแนนการสอบ O-NET ยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ มัธยมศึกษาปีที่ 3 (ปีการศึกษา 2560) ดังนี้ …Continue reading

เด็กเก่งรางวัลแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 6

ผอ.คล้ายจันทร์ จิรัชยากร ผู้อำนวยการโรงเรียน ทำพิธีมอบรางวัลพร้อมแสดงความยินดี เด็กชายปริญญ์ กันทวัง ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 6 …Continue reading