– ชนะเลิศการประกวดวงค์โยธวาทิต ธนาคารโรงเรียน ธนาคารออมสิน

–  ร่วมพิธีเปิดเทศกาลกินเจ จังหวัดเชียงใหม่

–  น้องปฐมวัยร่วมประกวด “หนูน้อยนพมาศ”

–    “บันไดดารา หนูน้อยเสียงใส”

–  ค่าย Art For Kids

–  กิจกรรมการประกวดเส้นสายลายเสียง