–  เด็กช่องฟ้าฯ คว้ารางวัลจากการแข่งขันทางวิทยาศาสตร์

–  รางวัลการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์

–  กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

–  กิจกรรมนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อย